به منظور تکمیل مطلب چک لیست تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ساختمان این بار قصد داریم تا در خصوص چک لیست لوله کشی فاضلاب توضیحاتی را بیان کنیم.

آنچه در ادامه خواهید خواند:

  • چک لیست بررسی لوله و اتصالات سیستم فاضلاب
  • چک لیست بررسی نحوه نصب لوله ها
  • چک لیست لوله کشی تخلیه، فاضلاب و ونت
  • چک لیست فاضلاب آشپزخانه
  • چک لیست فاضلاب سرویس بهداشتی و حمام

 همانطور که می دانید سیستم لوله کشی ساختمان مانند سیستم گردش خوش در بدن انسان بسیار مهم و در عین حال پیچیده است.

اهمیت شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان به منظور حذف ضایعات آبی و گازهای آلوده بر همگان مشخص است.

بنابراین بی نقص بودن سیستم لوله کشی فاضلاب می تواند این اطمینان را به مصرف کننده بدهد که تمام انتظارات وی از این سیستم قابل دسترس خواهند بود.

با کمک چک لیست لوله کشی فاضلاب می توان تمام جزئیات مربوط به این سیستم را بررسی کرده و در صورت عدم طبیق آن با استانداردهای مصوب در سازمان آب و فاضلاب کشور به رفع ایرادات آن پرداخت.

شبکه لوله کشی فاضلاب هر ساختمانی به زیر شاخه های لوله کشی فاضلاب ( آب های آلوده ) و لوله کشی ونت یا هواکش ( گازهای آلوده ) تقسیم می شود که لوله کشی های نام برده برای مکان هایی همچون آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی قابل تقسیم هستند.

حال ما در ادامه به بررسی جزئی تر قسمت های مختلف این شبکه با کمک چک لیست مختص به آن بخش ها خواهیم پرداخت.

چک لیست لوله کشی فاضلاب

چک لیست بررسی لوله و اتصالات سیستم فاضلاب

                                       مرحله بازبینی

میزان رضایت

نظرات

1.      بررسی اینکه در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان از اتصالات و لوله های مرغوب استفاده شده است و انجام فرایند آب بندی لوله ها

   

2.      کسب اطمینان از عدم پوسیده بودن لوله های فاضلابی

   

3.      بررسی جنس اتصالات به کار رفته در سیستم لوله کشی به منظور کسب اطمینان از هماهنگی آن ها با جنس لوله ها

   

4.      کسب اطمینان از اینکه سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان در برابر نشتی تست شده است و رفع نشتی احتمالی لوله های فاضلابی

   
  • چک لیست بررسی نحوه نصب لوله ها

                                           مرحله بازبینی

میزان رضایت

نظرات

1.      کسب اطمینان از اینکه سیستم لوله کشی فاضلاب قابل بازرسی و تست کردن است.

   

2.      کسب اطمینان از رعایت فاصله استاندارد میان خطوط لوله فاضلاب و سیستم لوله کشی آب ساختمان به منظور پیشگیری از تداخل آن ها

   

3.      کسب اطمینان از عایق بودن سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان در برابر سرما

   

4.      کسب اطمینان از عریض و محکم بودن شیارهای قرارگیری لوله های فاضلاب

   

5.      کسب اطمینان از اینکه لوله های فاضلابی تراز هستند.

   

6.       کسب اطمینان از قطر لوله های فاضلابی که هم قطر با میزان جریان مواد فاضلابی ساختمان باشد.

   

7.      بررسی میزان شیب لوله های فاضلابی

   

8.      بررسی محل حفاری لوله ها در کسب اطمینان از عدم وجود سنگ ریزه و موادی که می توانند به لوله فاضلابی آسیب وارد کنند.

   
  • چک لیست لوله کشی تخلیه، فاضلاب و ونت

                                               مرحله بازبینی

میزان رضایت

نظرات

1.      کسب اطمینان از قابل بررسی بودن سیستم تخلیه، فاضلاب و ونت

   

2.      کسب اطمینان از اینکه جنس لوله های به کار رفته مناسب برای سیستم تخلیه، فاضلاب و ونت هستند.

   

3.      کسب اطمینان از مناسب بودن روش و مواد به کار رفته در اتصالات لوله

   

4.      بررسی شیب لوله های ونت و تخلیه فاضلاب

   

5.      بررسی خطوط لوله تخلیه، فاضلاب و ونت به منظور داشتن امنیت کافی

   

6.       بررسی لوله های تخلیه، فاضلاب و ونت در کسب اطمینان از عدم وجود پوسیدگی و ترک خوردگی

   

7.      کسب اطمینان از نحوه نصب سیفون استاندارد در سیستم تخلیه

   

8.      بررسی سایز سیفون و سایز لوله بازویی آن

   

9.      کسب اطمینان از نصب صحیح سینک شستشو بر روی سیستم تخلیه

   

10.  کسب اطمینان از نصب صحیح فلاش تانک توکار

   

11.  کسب اطمینان از استفاده از سایز فلاش تانک توکار متناسب با سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان

   

12.  بررسی محل نصب و قرارگیری لوله های ونت

   

13.  کسب اطمینان اتصالات لوله های ونت که در محل مناسبی قرار گرفته باشند.

   

14.  بررسی سایز لوله های ونت

   

15.  کسب اطمینان از ورود هوای کافی به داخل لوله های ونت

   

16.  بررسی لوله های ونت تر در استفاده از سایز لوله مناسب و نحوه نصب آنها

   

17.  بررسی ورودی لوله های ونت در کسب اطمینان در نصب صحیح آن ها و عدم پوشیده شدن ورودی ونت با سایر قسمت های ساختمان

   

18.  بررسی سایز لوله های انشعابی به کار رفته در سیستم تخلیه و ونت ساختمان

   

19.  کسب اطمینان از اینکه هر سیفون و لوله بازویی سیفون به تنهایی دارای سایز متناسب هستند.

   

20.  کسب اطمینان از سایز لوله تخلیه اصلی فاضلاب ساختمان

   

21.  بررسی کل سیستم لوله کشی تخلیه، فاضلاب و ونت در عدم وجود هرگونه نشتی در آن ها

   

22.  کسب اطمینان از عدم وارد شدن صدمه به لوله های تخلیه، فاضلاب و ونت از طریق مصالح ساختمانی

   
  • چک لیست فاضلاب آشپزخانه

                                   مرحله بازرسی

میزان رضایت

نظرات

1.      بررسی سینک ظرفشویی و مطابقت آن با استانداردهای جهانی

   

2.      کسب اطمینان از نصب صحیح سینک بر روی لوله فاضلاب تخلیه آشپزخانه

   

3.      بررسی باز بودن خروجی فاضلاب سینک ظرفشویی

   

4.      بررسی سایز و نحوه نصب سیفون سینک ظرفشویی آشپزخانه

   

5.      کسب اطمینان از عدم نشتی در سیفون سینک با استفاده از آب گرم

   

6.       بررسی کفشوی آشپزخانه و کسب اطمینان از باز بودن آن

   

7.      کسب اطمینان از نصب سیفون در کفشوی آشپزخانه و بررسی نحوه نصب آن به لوله فاضلاب تخلیه

   

8.      بررسی نحوه اتصال لوله تخلیه فاضلاب مخصوص ماشین لباسشویی

   

9.      کسب اطمینان از باز بودن لوله فاضلاب تخلیه ماشین لباسشویی

   

10.  بررسی نحوه اتصال لوله تخلیه مخصوص ماشین ظرفشویی

   

11.  کسب اطمینان از باز بودن لوله فاضلاب تخلیه ماشین ظرفشویی

   
  • چک لیست فاضلاب سرویس بهداشتی و حمام

                                       مرحله بازرسی

میزان رضایت

نظرات

1.      بررسی میزان کیفیت توالت ایرانی و رعایت فاصله لوله فاضلاب توالت ایرانی از دیوار

   

2.      بررسی نحوه نصب و کسب اطمینان از امنیت اتصالات توالت ایرانی

   

3.      چک کردن نحوه تخلیه چاه توالت و کسب اطمینان از باز بودن آن

   

4.      کسب اطمینان از تنظیم بودن سیفون فاضلاب توالت فرنگی و همچنین نحوه نصب و سایز آن

   

5.      کسب اطمینان از عدم نشتی در سیفون توالت با استفاده از آب گرم

   

6.       بررسی نحوه نصب توالت فرنگی و کسب اطمینان از امنیت اتصالات توالت فرنگی

   

7.      لزوم استفاده از فلاش تانک دوزمانه به منظور صرفه جویی در مصرف آب

   

8.      استفاده از فلاش تانک توالت فرنگی به منظور بررسی میزان شستشوی کاسه توالت فرنگی و نحوه تخلیه فاضلاب آن

   

9.      بررسی چاه تخلیه فاضلاب در حمام و کسب اطمینان از باز بودن آن

   

10.  کسب اطمینان از نصب سیفون در حمام

   

همانطور که ملاحظه کردید چک لیست سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان برای تمام قسمت های بنا که از این سیستم استفاده شده است کاربرد دارد.

با استفاده از این چک لیست می توان مشکلات احتمالی در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان را حتی قبل از بهره برداری از آن تشخیص داد.

همچنین می توان کل سیستم فاضلاب را با استفاده از این چک لیست به صورت سالانه مورد بازبینی قرار داد تا با کمک آن سریعتر ایرادات سیستم را رفع کرد تا در صرف هزینه های بیشتر به دلیل وارد شدن خسارات بیشتر به ساختمان پیشگیری شود.

مجموعه تاسیسات 24 ساعته با حضور جمعی از متخصصین حوزه لوله کشی فاضلاب ساختمان می تواند برای بررسی و اجرای چک لیست لوله کشی فاضلاب به شما کمک کند.

لیست لوله کشی فاضلاب1

مزیت بسیار مهم استفاده از همکاران ما برای این امر این است که تمام مجریان ما دانش و تخصص کافی در رفع کلیه مشکلات لوله کشی فاضلاب را دارند و می توانند در اسرع وقت آن ها را شناسایی و رفع کنند.

بنابراین در صورت نیاز به خدمات ما همین الان برای ثبت سفارش در هر نقطه از تهران با ما تماس بگیرید.

منبع انگلیسی:

منبع 1 

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد