نگهداری از تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ساختمان و تعمیر به موقع آنها، بسیار ضروری است. در همین راستا، چک لیست های تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی تدوین شده اند تا از یک سو باعث حفظ کاربری آنها و به تبع آن کاهش هزینه های تعویض و راه اندازی مجدد شده و از سویی دیگر کاهش مصرف انرژی را بدنبال داشته باشند.

در این مطلب، نمونه چک لیست های مختلف تجهیزات مکانیکی برای شما عزیزان ارائه می شود. با ما همراه باشید.

چک لیست تعمیر و نگهداری تجهیزات 1

شکل 1 تکنسین فنی سایت در حال سرویس تجهیزات مکانیکی ساختمان

فرم چک لیست تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

بسته به سطح کنترل و نظارت، چک لیست های مختلفی برای نگهداری تاسیسات مکانیکی پیشنهاد شده است. در ادامه خلاصه ای از چک لیست مربوط به کل شبکه تاسیسات مکانیکی ساختمان آورده می شود. بدیهی است که هر کدام از بخش های تاسیساتی مانند: حرارت مرکزی، سیستم سرمایشی، لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب و ... چک لیست های تخصصی خود را دارند که برای بررسی دقیق تر باید به آنها مراجعه کرد.

شماره

مورد

شماره

مورد

1

زاویه اتصال ونت به لوله فاضلاب افقی نسبت به افق حداقل به اندازه 45 درجه باشد

41

استفاده نکردن از شیر قطع سریع بر روی لوله های آب مصرفی و تهویه

2

تراز لوله ونت افقی حداقل 15 سانتی متر از سرریز وسیله بهداشتی بالاتر باشد

42

اخذ کردن مجوزهای لازم جهت استفاده از آب چاه در ساختمان

3

بکارگیری مصالح لوله کشی استاندارد در فاضلاب و ونت آن

43

نصب نکردن پمپ بر روی لوله آب شهری به صورت مستقیم

4

دهانه ونت از پنچره در فاصله افقی 3 متر باشد و حداقل 60 سانتی متر بالاتر از آن باشد

44

استفاده نمودن از مصالح لوله کشی استاندارد برای آب مصرفی

5

استفاده از لوله های پوش فیت برای آب باران تنها در شرایط مجاز

45

دسترسی مناسب به شیرهای قطع و وصل در سقف کاذب ساختمان

6

استفاده از مصالح لوله کشی استاندارد به منظور جمع آوری آب باران

46

اجرای لوله برگشت آب گرم مصرفی در صورتیکه طول لوله بیش از 30 متر باشد

7

قطر ونت بزرگتر مساوی نصف قطر فاضلاب باشد

47

رعایت فاصله عمودی 30 سانتی متری و فاصله افقی 150 سانتی متری لوله فاضلاب از فاضلاب دفنی

8

قرار نگرفتن کفشوی بام زیر تجهیزات واقع بر بام

48

نصب کردن شیر قطع و وصل، یک طرفه و تخلیه بعد از کنتور

9

انشعاب ونت از دو خم افقی رایزر فاضلاب مطابق استاندارد

49

نصب کردن شیر قطع و وصل در ورودی به آپارتمان و مخازن ذخیره

10

استفاده نکردن از سیفون برای کفشوی آب باران در پشت بام

50

هدایت کردن سرریز برج، منابع انبساط و درین فن کویل به موتورخانه ساختمان

11

جدا کردن چاه آب باران از چاه فاضلاب ساختمان

51

قرارگیری زیر لوله پرکن مخزن آب در 10 سانتی متری بالای روی سرریز آن

12

اجرای مستقل ونت برای رایزر و سیفون های فاضلاب مگر طبق بند موجود در آیین نامه

52

رعایت کردن فاصله روی لوله سرریز منابع انبساط باز به میزان حداقل 4 سانتی متر زیر پر کن آن

13

رعایت شیب بندی مناسب لوله های شبکه فاضلاب

53

بهره گیری از مصالح استاندارد برای ساختن دودکش فلزی و رابط آن

14

رعایت فاصله نگهدارنده لوله های تاسیساتی

54

توجه به حداکثر طول افقی رابط دودکش به میزان 45 سانتی متر به ازای 2.5 سانتی متر قطر آن

15

پیشبینی اتصال فاضلاب به اگو در مواقع عدم برقراری اگو

55

وجود پوشش کرپی نگهدارنده لوله با عایق در صورتی که لوله عایق شده باشد

16

عدم اتصال لوله های جمع آوری آب باران به سیستم فاضلاب شهری

56

وجود ورق فولادی یا برنجی به ضخامت 1.5 میلی متر بین عایق و بست

17

عدم تداخل لوازم بهداشتی در سرویس های ساختمان با در و پنجره

57

اجرا کردن مخزن ذخیره آب برای ساختمان مسکونی بیش از 4 طبقه یا بیشتر از 10 واحد

18

رعایت کردن فواصل و الزامات نصب تجهیزات بهداشتی ساختمان

58

نصب نمودن لرزه گیر مناسب زیر برج خنک کن، فون کویل ها و هواساز

19

رعایت کردن فاصله استاندارد کولر آبی با ونت، هواکش و دودکش در پشت بام

59

نصب درست صافی بر روی مکش و شیر یک طرفه روی دهش پمپ های تاسیسات

20

تداخل نداشتن دریچه های دیواری با سقف یا دیوار کاذب

60

استفاده نکردن از لوله های خرطومی شکل به صورت کاربری رابط یا رایزر دودکش

21

نصب نکردن کولر آبی در پارکینگ یا سایر مکان های مستعد آلودگی

61

عدم استفاده از دودکش مشترک در صورت تامین نشدن هوای احتراق از بیرون

22

رعایت حداقل فاصله 60 سانتی متری از طرفین برای کولر آبی تا موانع اطراف

62

اتصال نیافتن دودکش تجهیزات بدون فن با وسایل فن دار

23

بررسی طول اتصال لرزه گیر کانال که باید بین 10 الی 25 سانتی متر باشد

63

رعایت کردن فاصله استاندارد شیر مصرف گاز تا دستگاه گازسوز

24

نصب کردن دمپر ضد آتش بر روی کانال گذرنده از دیوار ضد حریق

64

نصب کردن کلاهک H شکل استاندارد بالای دودکش در پشت بام

25

حداکثر فاصله بین دو آویز و تکیه گاه مجاور کانال فلزی 3 متر باشد

65

استفاده نکردن از داکت آسانسور برای لوله کشی

26

احداث کردن دریچه دسترسی به دمپرهای دستی و مقاوم در برابر آتش در سقف کاذب

66

غلاف گذاری مناسب به منظور عبور لوله های فولادی از مصالح ساختمانی

27

استفاده نکردن از زوایای 90 درجه در ساخت زانو و اتصالات کانال

67

اندودکاری و ماسه ریزی لوله های آب و فاضلاب داخل حیاط و رعایت عمق یخ زدگی

28

جلوگیری از تعریق بین لوله یا کانال سرمایش با عایق مناسب و روش عایقکاری اصولی

68

قطر دو برابری لوله سر ریز نسبت به لوله پر کن مخزن ذخیره آب

29

تعبیه و نصب دریچه تهویه سوخت در مواقع لازم

69

عدم اجرای شیرفلکه بر روی لوله سر ریز مخازن آب ساختمان

30

تعبیه دریچه تهویه و تعویض هوا و همچنین کف شو جهت محل مخزن ذخیره آب

70

استفاده نکردن از لوله های انعطاف پذیر به منظور سرریز مخازن آب

31

عایقکاری مناسب لوله های گرمایش، آب گرم مصرفی و منابع انبساط بکار رفته

71

ورودی و خروجی در دو طرف مخزن آب بیشتر از 1000 لیتر باشد

32

استفاده نمودن از مصالح لوله کشی استاندارد گرمایشی و سرمایشی

72

نصب کردن حداقل دو مخزن ذخیره برای مواقعی که حجم آب بالای 4000 لیتر باشد

33

استفاده نکردن از لوله های پروپیلن برای گرمایش و سرمایش

73

اجرا نمودن عایق حرارتی مناسب برای مخازن ذخیره آب ساختمان در فضای آزاد

34

روکش کردن عایق های پشم شیشه با مل و لاستیک و متقال به منظور جلوگیری از پراکنده شدن ذرات شیشه در فضای سکونت ساکنین

74

اجرا نمودن سازه مناسب بعد از هماهنگی با طراح سازه برای برج خنک کن، مخازن آب، هواساز، چیلر و ... روی سقف طبقات ساختمان

35

عدم اجرای لوله های داخل دیوارهای سرویس های بهداشتی ساختمان به شکل مورب

75

عدم قرارگیری اجاق گاز در نزدیکی پنجره

36

نصب بودن لولای قرقره شلنگ سمت شیر آتش نشانی ساختمان در جعبه آتش نشانی

76

برخورداری از فضای خالی حداقل به عرض 50 سانتی متری به منظور سرویس و تعمیر دستگاه ها

37

نصب کردن شیر هواگیری بر روی لوله های رایزر و موتورخانه ساختمان

77

عدم نصب موانع دید و دسترسی بر روی شیرهای مصرف گاز ساختمان

38

اجرا نکردن لوله ای انعطاف پذیر به فن کویل به شکل لوپ یا سیفون

78

امکان پذیر بودن ورود یا خروح بزرگترین جز موتورخانه بدون تخریب دیوارها

39

قرارگیری لوله های ورود و خروج فن کویل در تراز بالاتر نسب به لوله های مربوطه

79

هماهنگی و کنترل کارهای انجام شده با نقشه های مصوب

40

عدم عایقکاری آب سرد و گرم مصرفی ساختمان با یکدیگر

80

استفاده نکردن از دودکش مشترک برای وسایل با سوخت فسیلی با مشعل فن دار نصب شده در طبقات

جدول 1 چک لیست تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان*

*منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران – دفتر کنترل ساختمان

چک لیست روزانه نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان

برای آشنایی با چک لیست های تخصصی مربوط به تعمیر و نگهداری موتورخانه، به مطلب چک لیست تعمیر و نگهداری موتورخانه مراجعه فرمایید.

در ادامه چک لیست روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه کندانسور هوایی سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان را بررسی می کنیم.

عنوان

شرح

فواصل زمانی بازرسی

روزانه

هفتگی

ماهیانه

سالیانه

کنترل ارتعاش یا صدا

لزوم کنترل هرگونه ارتعاش یا صدا غیرمعمول دستگاه و فن هوای مربوطه و موتور آن

 

 

 

بازدید نشت کندانسور هوایی

لزوم برطرف کردن نشتی کندانسور و اتصالات لوله های مربوطه

 

 

 

بازدید کویل کوندانسور هوایی

لزوم بررسی وضعیت ظاهری کویل کوندانسور از نقطه نظر صدمات فیزیکی وارده و سهولت برقراری جریان هوا

 

 

 

بازدید از لرزه گیرها

بازرسی سلامت لرزه گیرها و کنترل آنها

 

 

 

بررسی فشار و درجه حرارت کاری مبرد

بازرسی دما و فشار مایع مبرد و تنظیم سیستم کنترل اتوماتیک فن در صورت نیاز

 

 

 

کنترل لقی محور فن کندانسور هوایی

لزوم بازدید از لقی محور فن (هنگام خاموشی آن)

 

 

 

نظافت و تمیزکاری کندانسور

لزوم تمیزکاری پره های فن، سطح موتورفن و کویل کندانسور

 

 

 

بازرسی سطح کویل کندانسور

بازرسی همه علائم فرسودگی ظاهری و زنگ زدگی کویل کوندانسور

 

 

 

نظافت و تمیزکاری کامل

لزوم نظافت و تمیزکاری کل دستگاه

 

 

 


کنترل محور فن کندانسور و موتور آن

کنترل محور فن و موتور آن از نظر تاب داشتن محور و سیم ها و اتصالات آنها در ترمینال های مربوطه

 

 

 

اندازه گیری دور و شدت جریان آن

لزوم اندازه گیری سرعت دورانی و شدت جریان موتور و مقایسه آن با مقادیر اسمی

 

 

 

کنترل صدای بلبرینگ های موتور و فن

با شنیدن صدای بلبرینگ های موتور و فن مربوطه و بازرسی روان بودن حرکت محور آن

 

 

 

اندازه گیری دبی فن کندانسور تاسیسات

اندازه گیری دبی فن و مقایسه آن با مقادیر اسمی

 

 

 

بازدید تیغه های فنی کندانسور

بازرسی تیغه های فن از نظر خمش، پیچش و تاب و کنترل آنها

 

 

 

بازدید کامل مدار الکتریکی کندانسور

بازرسی سلامت سیم ها، مدار الکتریکی، سرسیم ها، اتصالات در ترمینال و سالم بودن روکش ها

 

 

 

جدول 2 چک لیست نگهداری و تعمیر کندانسور هوایی تاسیسات مکانیکی ساختمان

چک لیست تعمیر و نگهداری پمپ به صورت روزانه

چک لیست تعمیر و نگهداری تجهیزات 2

شکل 2 پمپ تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

تاریخ ثبت:                                                            نام تهیه کننده:

مشخصات پمپ:

شماره سریال:

 

سال ساخت:

کارخانه سازنده:

مدل دستگاه:

 

دور بر دقیقه (RPM):

 

دبی:

 

هد پمپ:

 

توان بر حسب کیلووات (KW):

کاربرد:

 

 

 

پارامتر چک شده

عملکرد واقعی

مشخصه طراحی

دبی (بر حسب مترمکعب بر ساعت)

 

 

فشار خروجی (bar)

 

 

فشار ورودی (bar)

 

 

افزایش فشار

 

 

فشار استاتیک (bar)

 

 

مقدار PH

 

 

خاموش بودن پمپ در صورت عدم نیاز به کار

بله

خیر

سالم بودن تجهیزات و سیستم های ایمنی

بله

خیر

 

چک لیست ماهانه نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

در ادامه چک لیست روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه برج خنک کن سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمانی ارائه می شود.

عنوان

شرح

فواصل زمانی بازرسی

روزانه

هفتگی

ماهیانه

سالیانه

توالی روشن بودن برج های خنک کن تاسیسات

برج های خنک کن غیر ضروری را خاموش کنید

 

 

 

بازرسی چشمی عمومی خنک کن

جهت اطمینان از فعالیت همه تجهیزات و سلامت سیستم های ایمنی، اقدام به بازدید کلی نمایید.

 

 

 

کنترل کردن سطح آب داخل برج خنک کن تاسیسات

اقدام به بررسی سطح آب داخل برج خنک کن شود

 

 

 

کنترل الکتروموتورهای برج خنک کن

ضمن کنترل عملکرد الکتروموتورها، آمپر آنها ثبت شود

 

 

 

چک نمودن یاتاقان ها و تسمه ها

یاتاقان ها و تسمه ها از منظر بی عیب بودن، بررسی شوند

 

 

 

تمیز نمودن شبکه های مکش

بایستی شبکه های ورودی را از هرگونه آوار و آشغال تمیز نمایید

 

 

 

تمیزکاری تابلوی برق برج

تابلوی برق برج باید از هرگونه گرد و غبار و آلودگی پاکیزه گردد

 

 

 

ارتعاش

بررسی ارتعاش اضافی در موتورها، فن ها و پمپ ها

 

 

 

بررسی ساختار برج

چک کردن اتصالات و نشتی ها

 

 

 

گریس کاری یاتاقان ها

بازرسی یاتاقان ها و گریسکاری آنها در صورت نیاز

 

 

 

عوض کردن تسمه ها

بازرسی تسمه ها و تعویض آنها در صورت نیاز

 

 

 

نظافت کردن کف برج و افشانک های آن

کف برج و افشانک ها نظافت و تمیز شود

 

 

 

کنترل کردن فن ها

کنترل فن ها و بازرسی آنها

 

 

 

آچار کشی تابلوی برق برج

جهت اطمینان از استحکام اتصالات، اقدام به آچارکشی اتصالات نمایید

 

 

 

تمیزکاری الکتروموتورها

لزوم تمیز کردن الکتروموتورها از هرگونه گرد و غبار و آلودگی

 

 

 

جدول 3 چک لیست برج خنک کن سیستم تاسیساتی

چک لیست پمپ به صورت ماهیانه:

مشخصه

عملکرد واقعی

عملکرد طراحی

درجه حرارت موتور حین فعالیت (سانتی گراد)

 

 

سالم بودن سیستم آب بندی محور پمپ ها (پکینگ)

بله

خیر

هم محور بودن موتور و پمپ

بله

خیر

 

چک لیست تعمیر و نگهداری تجهیزات 3

شکل 3 نمونه پروژه تعمیر و نگهداری تکنسین های فنی سایت

 

چک لیست پمپ به صورت سالیانه:

مشخصه

عملکرد واقعی

عملکرد طراحی

سرعت دورانی پمپ (RPM)

 

 

سالم بودن یاتاقان ها، تسمه ها و بلبرینگ ها

بله

خیر

وجود ارتعاش

بله

خیر

 

جهت اطمینان از عملکرد درست تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ساختمان خود، کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، مجموعه خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی را انجام دهند.

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +2 # اشکوری 1397-02-17 00:19
از این چک لیست ها برای بازدید روزانه و دریافت ایزو می توانیم استفاده کنیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-02-17 22:53
این فرم ها بر اساس استاندارد نظام مهندسی هستند. برای دریافت ایزو نیاز دارید تا چک لیست های خود را تکمیل تر کنید و از چک لیست های روزانه و ماهیانه و سالیانه PM یا تعمیرات و نگهداری استفاده کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # صفیان 1397-02-19 00:10
سلام. به نظر من این چک لیست ها برای افراد عادی مناسب نیستند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-02-19 15:26
سلام دوست عزیز
معمولا افرادی که کمی تخصص در زمینه تاسیسات دارند از این چک لیست ها استفاده می کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # عبدلی 1397-02-20 23:59
فرم اول که طراحی شده برای یک بار بازرسی کفایت می کند و در دفعات بعدی تکرار آن بی فایده است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-02-21 22:13
درست است. معمولا از این فرم برای تایید اجرا استفاده می شود و در هر مرحله تغییرات باید مجددا بررسی شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد