اگر می خواهید روش های جلوگیری از گرفتگی لوله های فاضلاب منزل را بدانید، اگر مکرراً با این مشکل مواجه هستید، اگر به دنبال راه آسان برای باز کردن مسیر لوله ها هستید، خواندن مقاله زیر که راه و روش های چگونگی باز کردن لوله های فاضلاب را شامل می شود توصیه می شود، با خواندن این متن در انتها می توانید با کمترین هزینه خودتان اقدام به رفع گرفتگی لوله فاضلاب نمایید.

لوله های فاضلاب ساختمان که در سرویس های بهداشتی و آشپزخانه تعبیه شده اند ممکن است دچار گرفتگی شوند و اصطلاحا آب آلوده فاضلاب بالا بیاید، برای رفع این مسئله و باز کردن لوله های فاضلاب روش های متفاوتی متناسب با مکان وجود دارد، اما بهتر است با رعایت نکاتی از گرفتگی لوله های فاضلاب پیشگیری کنیم تا از صرف وقت و هزینه برای باز کردن آنها جلوگیری شود.

راه های باز کردن لوله فاضلاب 1

شکل 1 متخصص فنی در حال رفع گرفتگی لوله فاضلاب


از مهم ترین دلایل مسدود شدن لوله های فاضلاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اجرای نامناسب شیب بندی لوله کشی در هنگام نصب لوله های فاضلاب
 • قطر نامناسب لوله های فاضلاب بکار رفته
 • استفاده نادرست و غیراصولی از سرویس های بهداشتی
 • استفاده نکردن از صافی در لگن های بهداشتی و کف شورها و لوله ناودان
 • کارگذاری نادرست سرویس های بهداشتی بر روی لوله های فاضلاب (که نفوذ دوغاب سیمان و قیر و نخاله های ساختمانی در درون لوله های فاضلاب را به دنبال دارد)
 • استفاده از اتصالاتی با زاویه ای غیر دقیق و نامناسب.

تشخیص محل گرفتگی شبکه فاضلاب:

برای یافتن محل گرفتگی شبکه فاضلاب ابتدا بایستی به شیوه اجرای لوله کشی فاضلاب توجه نمود.

محل لوله های فرعی فاضلاب سرویس های بهداشتی را غالبا در درون سقف های کاذب یا زیرسقف ها قرار می دهند که از آنجا می توان مشاهده کرد که فضولات کدام یک از سرویس های بهداشتی با لوله افقی به لوله اصلی عمودی منتقل و از آنجا در چاه تخلیه می شود. چنانچه گرفتگی شبکه فاضلاب به طبقه زیرزمین مربوط باشد، نقشه پلان شبکه فاضلاب آن بایستی موجود باشد تا بتوان به چگونگی انتقال فضولات سرویس های بهداشتی طبقه زیرزمین پی برد.

اگر سینک ظرف شویی، دست شویی، وان و زیردوشی دچار گرفتگی شده باشند و فضولات هر یک از سرویس های ذکر شده به طرف چاه تخلیه نشود، قبل از هرگونه اقدامی با گذاشتن ظرفی در زیر سیفون و زیراب سرویس های فوق، اقدام به باز کردن سیفون ها می شود. بعد از باز نمودن سیفون می توان علت گرفتگی را دریافت و اقدامات لازم را انجام داد، زیرا ممکن است علت گرفتگی و در نتیجه عدم تخلیه فضولات، مسدود شدن زیراب سرویس بهداشتی یا پر شدن سیفون باشد.

در غیر این صورت بایستی با انجام آزمایش تخلیه فضولات از سرویس های مجاور، محل گرفتگی شبکه فاضلاب را تشخیص داد. در اینجا با داشتن پلان لوله کشی شبکه فاضلاب یک ساختمان و طرح مثال هایی می توان محل گرفتگی شبکه فاضلاب را در ساختمان پیدا کرد.

در شکل های 2 و 3 و 4 و 5 پلان مربوط به لوله کشی شبکه فاضلاب یک ساختمان سه طبقه نمایان است. در ابتدا پلان لوله کشی شبکه فاضلاب طبقه اول بررسی می شود.

راه های باز کردن لوله فاضلاب 2

شکل 2 پلان زیرزمین ساختمان و لوله های فاضلاب آن طبقه

راه های باز کردن لوله فاضلاب 3

شکل 3 پلان طبقه همکف و لوله های فاضلاب به کار رفته در آن

راه های باز کردن لوله فاضلاب 4

شکل 4 پلان طبقه اول و لوله های فاضلاب به کار رفته در آن

راه های باز کردن لوله فاضلاب 5

شکل 5 پلان پشت بام و شیب بندی آن

الف) همانطور که مشاهده می کنید، در گوشه سمت راست بالای پلان، محل آشپزخانه و قرار گیری سینک ظرف شویی و کف شوی آشپزخانه است. برای بررسی محل گرفتگی در این محل، به ترتیب زیر می توان آن را تشخیص داد:

 • در زمان استفاده از سینک ظرف شویی، چنانکه انتقال فضولات ظرف شویی به داخل آشپزخانه از طریق کفشوی باشد، گرفتگی فاضلاب به قسمت انتهایی لوله اصلی (دوعدد زانوی٤٥ متصل به رایزر)، لوله های عمودی و یا لوله فرعی قبل از سه راهی (نقطه A) مربوط است که می توان از طریق کف شوی، لوله عمودی فاضلاب ظرف شویی یا دریچه بازدید که در انتهای لوله اصلی قرار گرفته است، اقدام به باز کردن لوله فاضلاب کرد.
 • در هنگام استفاده از سینک ظرف شویی، اگر تخلیه فضولات آن از طریق لوله اصلی انجام نگیرد و از طریق کف شوی خارج نشود، محل گرفتگی احتمالا مربوط به سیفون و زیراب ظرف شویی یا نقطه A (قبل از سه راهی 45 درجه) خواهد بود.
 • در موقع شست وشوی کف آشپزخانه، در صورتیکه پساب ناشی از شست وشو از طریق کف شوی خارج نشود، محل گرفتگی، همان موارد اشاره شده در بند یک است و طبق آن باید برای باز کردن لوله فاضلاب اقدام کرد.
 • اگر از هیچ کدام از محل های تخلیه اشاره شده فضولات خارج نشود، محل گرفتگی از بعد از نقطه A تا نقطه انتهایی لوله اصلی و لوله افقی منتهی به چاه فاضلاب یا پرشدن چاه خواهد بود.
 • سرویس های مستقر در سمت چپ پلان لوله کشی شبکه فاضلاب طبقه اول ساختمان (شامل توالت و دست شویی و حمام)
 • در صورت استفاده از وان حمام، چنانکه فضولات تخلیه نگردد و از طریق کف شوی حمام خارج نشود، محل گرفتگی فاضلاب در لوله اصلی است.
 • در صورت شست وشوی کف حمام اگر فضولات موجود تخلیه نشده و به داخل وان حمام انتقال داده شود، محل گرفتگی در لوله اصلی خواهد بود.
 • در صورت شستن کف حمام، اگر تخلیه فضولات انجام نشود و به هیچ کدام از سرویس ها منتقل نگردد، محل گرفتگی فاضلاب در نقطه B (قبل از سه راهی 45 درجه) است.

راه های باز کردن لوله فاضلاب 6

شکل 6 تکنسین تاسیساتی در حال سرویس لوله های فاضلاب سینک

 • در صورت استفاده از وان حمام، چنانچه فضولات تخلیه نشود و از کف شوی نیز خارج نگردد، محل گرفتگی فاضلاب در لوله اصلی است.
 • در صورت استفاده کردن از دست شویی، اگر فضولات تخلیه نگردد و از کفشوی خارج شود، محل گرفتگی در لوله اصلی خواهد بود.
 • در صورت استفاده از دست شویی اگر تخلیه فضولات انجام نشود و از کف شوی نیز خارج نگردد، محل گرفتگی به سیفون و زیراب و لوله فرعی منتهی به نقطه C مربوط است.
 • در صورت استفاده از توالت شرقی، چنانچه فضولات تخلیه نشود و سرویس های دیگر دچار گرفتگی فاضلاب نباشند، محل گرفتگی نقطه D است.
 • در صورت استفاده از توالت فرنگی و توالت شرقی یا بیده، اگر تخلیه فضولات انجام نشود، محل گرفتگی فاضلاب در نقطه E یا لوله اصلی، لوله افقی منتهی به چاه یا پر شدن چاه است.
 • در صورت استفاده از بیده، چنانچه فضولات تخلیه نشود و توالت های شرقی و غربی گرفتگی نداشته باشد، محل گرفتگی نقطه D می باشد.
 • در صورت استفاده از توالت فرنگی، اگر تخلیه فضولات انجام نشده و از طریق توالت شرقی خارج شود، محل گرفتگی لوله فرعی فاضلاب، لوله اصلی یا لوله افقی منتهی به چاه یا پرشدن چاه است.
 • در صورت استفاده از توالت فرنگی، چنانچه فضولات تخلیه نگردد و به توالت شرقی منتقل نشود، محل گرفتگی نقطه E خواهد بود.
 • در صورت استفاده از هر کدام از سرویس های بهداشتی مستقر در طبقه اول، فضولات تخلیه گردد و از طریق سرویس های بهداشتی طبقه همکف خارج شود، گرفتگی به لوله اصلی فاضلاب اصلی (رایزر) قبل از طبقه همکف مربوط است.
 • برای پیدا کردن مکان گرفتگی لوله های شبکه فاضلاب به کار رفته در طبقه همکف و زیرزمین، مطابق موارد اشاره شده در بندهای فوق و با توجه به شیوه قرار گیری لوله فاضلاب آن طبقه عمل می شود.

راه های باز کردن لوله فاضلاب 7

شکل 7 تکنسین در حال باز کردن لوله فاضلاب

 

احتیاط:

برای تعیین کردن محل گرفتگی و به منظور آزمایش سرویس های بهداشتی ساختمان، به هیچ عنوان از شیر فشاری (فلاشوالو) یا مخزن فشاری (فلاش تانک) توالت استفاده نکنید.

در صورت استفاده از آنها در موقعی که فاضلاب سرویس دچار گرفتگی است، آب به مقدار زیادی رها شده و ممکن است باعث سرریز شدن فضولات به نقاط دیگر ساختمان شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات نقشه های فاضلاب سیستم تاسیساتی ساختمان، توصیه می کنیم به مقاله نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان (به زودی منتشر می شود) مراجعه فرمایید.

همچنین، برای آشنایی با راهکارهای رفع نشتی در لوله های پلیکا، مطالعه مقاله رفع نشتی لوله پلیکا را پیشنهاد می کنیم.

ملزومات جلوگیری از گرفتگی لوله های فاضلاب ساختمان:

 • از ریختن باقیمانده غذا یا تفاله چای در سینک ظرفشویی خودداری کنید.
 • به هیچ عنوان روغن و چربی غذا را درسینک ظرفشویی نریزید و اگر این اتفاق افتاد، سریعا آب گرم را به درون لوله ها بریزید تا از سفت شدن چربی ها جلوگیری شود.
 • می توانید یک شبکه توری مانند را در سینک ظرفشویی قرار دهید تا مانع ورود اجسام به لوله های خروجی فاضلاب شود.
 • از پرتاب و انداختن هرگونه جسم نرم و سخت به چاه توالت پرهیز کنید، این موضوع می تواند دردسر ساز شود.
 • دقت کنید که مو یا هر چیز دیگری به لوله فاضلاب حمام وارد نشود، تجمع این مواد مشکل آفرین است.

 

باز کردن چاه توالت:

 برای باز کردن چاه فاضلاب سرویس بهداشتی روش های متنوعی وجود دارد، برای رفع گرفتگی این لوله ها می توان از فنر لوله بازکنی، پمپ لوله بازکن و دستگاه تراکم هوا استفاده کرد، همچنین می توان انتخاب نمود که این گرفتگی فاضلاب با بهره گیری از مواد شیمیایی باز شود یا از مواد غیرشیمیایی و روش سنتی بهره بگیریم.

در زیر به شرح مفصل راه های باز کردن لوله های فاضلاب می پردازیم.

 • فنر لوله بازکنی:از قدیمی ترین و جواب گو ترین روش ها برای باز کردن لوله فاضلاب استفاده از فنر لوله بازکنی است، این روش با استفاده از فنرهای مخصوص فولادی و فرستادن آنها به درون مسیر لوله کشی صورت می گیرد، این فنر توانایی ریز کردن اجسام را دارد و برای از بین بردن اجسام سخت و بزرگ یا مو مناسب است، همچنین فنر لوله باز کن در دو نوع دستی و برقی وجود دارد، توجه کنید که این کار تخصصی است، انجام آن را به لوله کش ماهر بسپارید.
 • پمپ لوله باز کن:به منظور حرکت دادن موادی که راه لوله را مسدود کرده اند از پمپ لوله بازکن یا تلمبه استفاده می کنیم، با قرار دادن پمپ این وسیله بر دهانه ی لوله و فشار دسته ی آن به سمت پایین، پمپ لوله باز کن باعث انتقال هوای داخل پمپ با فشار به سمت مسیر لوله ها می شود و درنتیجه اجسام ریز جا به جا می شوند، بهره گیری از این روش تنها برای باز کردن چاه توالت نیست و برای گشایش راه ظرفشویی نیز از آن استفاده می شود.
 • دستگاه تراکم هوا:کار این وسیله مشابه به کار پمپ لوله بازکن است با این تفاوت که این روش برای رفع گرفتگی ناشی از انباشته شدن خاک یا فضولات مناسب است، در این روش با قرارگرفتن دهانه وسیله بر ابتدای لوله و کشیدن اهرم، هوای فشرده به مسیر لوله کشی وارد می شود و مواد را حرکت می دهد.
 • مواد شیمیایی و غیرشیمیایی:برای باز کردن راه چاه توالت، استفاده از چنته یا مواد دیگر کاربرد فراوانی دارد، اگر میخواهید از این مواد بهره بگیرید حتما از ماسک، دستکش و لباس مناسب استفاده کنید، مواد غیرشیمیایی مانند جوش شیرین، سرکه یا شوینده ها به طور کلی برای باز کردن راه چاه توالت مناسب نمی باشد اما در باز کردن راه سینک ظرفشویی موثر هستند.
 • باز کردن لوله ظرفشویی:

راه های باز کردن لوله فاضلاب 8

شکل 8 باز کردن گرفتگی لوله ظرفشویی

از مشکلات رایجی که در هر آشپزخانه ای رخ می دهد گرفتگی لوله ظرفشویی است، همان گونه که در ابتدای مقاله گفته شد با رعایت اصول، آسان و بدون دردسر می توان از این مسئله جلوگیری کرد.

اما اگر با این مشکل مواجه شدید نگران نباشید راه برای حل آن و باز کردن لوله فاضلاب ظرفشویی بسیار است، این راه ها شامل تمیز کردن سیفون سینک، استفاده از محلول های شیمیایی و غیر شیمیایی و وسیله دستی لوله بازکن است.

 • تمیز کردن سیفون سینک:معمولا در زیر کابینت آشپزخانه این سینک را می بینید، همانطور که در فیلم زیر مشاهده می کنید با باز کردن سیفون سینک زیر ظرفشویی فاضلاب و اجسام به راحتی تخلیه خواهد شد، با انجام این کار با صرف زمان اندک و کمترین هزینه راه سینک باز می شود، شاید نام شترگلو برای شما آشناتر باشد، شتر گلو همان سیفون سینک است.

برای درک بهتر این موضوع، ویدیوی آموزشی در ادامه در دسترس شما عزیزان است.

راه های باز کردن لوله فاضلاب 9

شکل 9 تکنسین در حال تعمیر و رفع گرفتگی لوله متصل به سینک

 • استفاده از محلول های شیمیایی و غیر شیمیایی:با رفتن به یک فروشگاه معتبر و خرید محلول مناسب برای باز کردن راه لوله ظرفشویی و مطالعه کاتالوگ آن می توانید به راحتی راه لوله ها را باز کنید، در استفاده از محلول های شیمیایی تمامی نکات ایمنی را لحاظ کنید تا خودتان و اطرافیان از آسیب مصون باشید، همچنین با جوش شیرین و سرکه می توانید این مشکل را به راحتی رفع و رجوع کنید، حتی دیده شده که استفاده از شامپو و پودر رخت شویی نیز برای باز کردن لوله ظرفشویی کارساز است.
 • طرز استفاده از جوش شیرین و سرکه برای رفع گرفتگی لوله ظرفشویی:ابتدا نیمی از بسته جوش شیرین را وارد لوله ها کنید، سپس با ریختن نیم دیگر جوش شیرین باقیمانده نصف فنجان سرکه را به درون لوله ها بریزید و دهانه لوله را به مدت سی دقیقه ببندید، در انتها با خالی کردن مقداری آب جوش در مسیر، لوله های سینک کاملا باز می شوند. (این روش مناسب گرفتگی های جزئی است)
 • وسیله دستی لوله باز کن:مانند دستورالعمل ذکر شده در قسمت باز کردن چاه توالت با قرار دادن دهانه این وسیله بر دهانه لوله و حرکت دادن مکرر دسته ی وسیله فشار هوا باعث باز شدن مسیر لوله می شود، این کار بسیار آسان است.

برای آشنایی با راهکارهای رفع رسوبات موجود در لوله های آب گرم، مطالعه مقاله رفع گرفتگی لوله آب گرم را توصیه می کنیم.

 

رفع گرفتگی و باز کردن لوله های فاضلاب تاسیسات ساختمان خود را به ما بسپارید. کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، کلیه امور مربوط به سرویس و نگهداری شبکه فاضلاب ساختمان شما را انجام دهند.

 

منبع

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود 0 # امیری 1396-09-11 14:52
سلام خسته نباشین.سیفون دچار گرفتگی با سیمانو شن شده میشه کمک کنین که چجوری میتونم بازش کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-09-11 22:11
سلام دوست گرامی، از دو روش برای باز کردن لوله استفاده می توان کرد یکی از آن ها تراشیدن سیفون با استفاده از فنر فولادی است و روش دوم انجام اصلاحات در لوله کشی فاضلاب توالت و تعویض سیفون می باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # جلال 1396-11-02 15:53
سلام.دستشویی و حمامم یکی هستش و لوله اش گرفته شده چیکار کنم این لولشو باز کنم.مواد لوله بازکن اگه بخوام بزنم به فاضلاب از کجا میتونم تهیه کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1396-11-03 23:41
سلام دوست گرامی ، محلول لوله بازکنی که در سوپرمارکت های شهر به فروش میرسد میتواند کمک کند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # شاهین 1397-01-20 19:01
سلام... روزتون بخیر
اینکه گاهی در خانه بوی فاضلاب میاد به دلیل گرفتگی لوله فاضلاب می تونه باشه یا دلیل دیگه ای داره؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-01-21 15:29
سلام. وقت شما بخیر
این بو اغلب به دلیل گرفتگی فاضلاب نیست، هر چند این هم می تونه یکی از دلایل باشد. بیشتر اوقات بوی فاضلاب به خاطر شیب بندی نامناسب لوله کشی ساختمان است. برای حل این مشکل یا باید شیب بندی اصلاح شود یا اینکه از مایع های لوله بازکن مرتبا استفاده شود تا رسوبات لوله را از بین ببرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1399-03-14 21:27
علت سرریز فاضلاب شهری بداخل طبقه همکف منازل کلنگی و راه حل آن چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-03-15 12:59
سلام علت فرسوده بودن وگرفتگی لوله .میتونید فنر بزنید .از شرکت تقاضای سرویسکار کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد