آشنایی با علائم به کار رفته در نقشه لوله کشی شوفاژ ساختمان و توانایی خواندن آن، می تواند بسیار مفید باشد. شناخت اجزای سیستم لوله کشی شوفاژ و پکیج ساختمان و بررسی مسیرهای ترسیم شده، اطلاعات خوبی از جزئیات سیستم گرمایشی ساختمان به دست می دهد. در ادامه مطالبی در خصوص نقشه لوله کشی شوفاژ ساختمان، نقشه لوله کشی شوفاژ دیواری، نقشه لوله کشی موتورخانه شوفاژ همراه با ارائه نمونه نقشه های متنوع ارائه می شود. ادامه مطالب و نقشه های مرتبط، در مقاله دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم (به زودی منتشر میشود) در دسترس است.

برای دانلود این نقشه ها بر روی لینک زیرکلیک کنید.

همچنین، برای دانلود نقشه های لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم فاضلاب به لینک های دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان و دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان (به زودی منتشر می شود)مراجعه فرمایید.

در انتخاب مسیر و رسم لوله کشی تأسیسات گرمایش مرکزی باید موارد زیر را تا حد امکان درنظر گرفت:

  • پلان ساختمان را با مقیاس 50/1 یا 100/1 تهیه نموده، محل جایگیری رادیاتور(شوفاژ) ها را روی نقشه مشخص کرده و شوفاژها را ترسیم می کنیم. رادیاتورها را باید در محل هایی مانند زیر پنجره ها که بیشترین تلفات حرارتی را دارند، قرار دهیم.

 

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 1

شکل 1جانمایی شوفاژها در ساختمان

  • با توجه به مقیاس، طول و عرض رادیاتور را رسم می کنیم و با دو دایره کوچک محل اتصال لوله های شبکه به شوفاژ را نمایش می دهیم.

دایره دورتر از رادیاتور به لوله رفت و دایره نزدیکتر به آن، به لوله برگشت شبکه لوله کشی تأسیسات گرمایش مرکزی وصل می شود. در صورتیکه تعداد پره های رادیاتور فولادی از ٢٥ پره بیشتر باشد، محل لوله های رفت و برگشت را در دو طرف شوفاژ نشان می دهیم.

توجه شود که فاصله آزاد در دو طرف رادیاتور به قدری باشد که بتوان هرگونه تغییرات احتمالی و هواگیری را انجام داد.

  • بعد از رسم رادیاتورها و کلیه خطوط لازم، اندازه گذاری لوله ها و نوشتن مشخصات شوفاژ را انجام می دهیم. قطر هر قسمت لوله را در فاصله بین دو انشعاب برحسب میلی متر یا اینچ بر روی پلان نوشته و با استفاده از یک خط رابط کمکی مشخص می کنیم.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 2

شکل 2 اندازه گذاری لوله های رادیاتور(شوفاژ)

اگر مشخصات رادیاتور انتخابی را به شکل {jatex options:inline}\dfrac{22(200*500)}{l=990 v=\dfrac{1^{\prime\prime}}{2}}{/jatex} بنویسیم، منظور انتخاب یک دستگاه شوفاژ ٢٢
پره با ارتفاع ٥00 و پهنای 200 و طول ٩٩0 میلیمتر و شیر 0.5 اینچ است.

در نقشه های لوله کشی گرمایش مرکزی طبقات، اندازه قطر لوله های قائم (رایزر) را می توان به صورت یک خط کسری در محلی که از آنها انشعاب گرفته می شود، نشان داد. عددی واقع در بالای خط کسری، نشان دهنده اندازه قطر رایزر بالارونده و عدد زیر خط، قطر رایزری را نشان می دهد که به شبکه طبقه پایین متصل می شود.

مثلا علامت {jatex options:inline}R\dfrac{32}{5}{/jatex}بیانگر یک لوله قائم به قطر 50 میلی متر است که از طبقه پایین به طبقه مورد نظر امتداد دارد و پس از انشعاب گیری با قطر ٣٢ میلیمتر به طبقه بالاتر می رسد. در رایزرها به علت داشتن چندین لوله داریم چنین می نویسیم:

فرمول 1

انواع شبکه لوله کشی سیستم گرمایشی با آب گرم

  • شبکه دو لوله ای با مکانیزم برگشت مستقیم

آب برگشتی از هر رادیاتور در این روش به صورت مستقیم وارد لوله برگشت می شود. دو لوله اصلی رفت و برگشت به موازات دیوار رسم می شوند و از آنها مطابق شکل زیر برای شوفاژها انشعاب گرفته می شود.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 3

شکل 3 نقشه سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم شوفاژ

  • شبکه دولوله ای با برگشت معکوس

در این سیستم، آب برگشتی از رادیاتورها هم جهت با جریان آب در لوله رفت حرکت می کند تا لوله برگشت آب آخرین شوفاژ نیز مطابق شکل زیر، به آن متصل شود.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 4

شکل 4 نقشه سیستم لوله کشی با برگشت معکوس شوفاژ

در مورد نقشه کشی ساختمان های چندطبقه معمولا به سه روش عمل می نمایند:

روش اول: در این روش مطابق شکل زیر، هر طبقه به طور مجزا بوسیله یک انشعاب از موتورخانه تغذیه می شود که می توان از روی کلکتور و توسط شیرهای جداگانه اقدام به باز و بسته کردن آن نمود. در این روش با افزایش طبقات ساختمان، تعداد لوله های ورودی به موتورخانه نیز زیاد می شود.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 5

شکل 5 انشعاب گیری از کلکتور

روش دوم: در این روش، یک رایزر برای واحدهای قرار گرفته بر روی هم می کشند و در هر طبقه شیر فلکه قطع و وصل برای واحد مربوطه نصب می کنند.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 6

شکل 6 نمایش رایزر و انشعاب افقی برای هر واحد

روش سوم: اگر ساختمان عمومی باشد و مانند مدارس، ادارات دولتی و بیمارستان ها مالکیت جداگانه ای در واحدهای طبقات حاکم نباشد، ساختمان به چند رایزر تقسیم بندی می شود. در این حالت، هر رایزر وظیفه تغذیه یک یا چند شوفاژ مشابه و نزدیک به خود را در همه طبقات را دارد. در سقف زیرزمین، انتهای تمام رایزرها به یکدیگر متصل (رینگ) می شود و در نهایت دو لوله به موتورخانه می رسد. برای هر رایزر در سقف زیرزمین شیرفلکه قطع و وصل در نظر گرفته می شود.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 7

شکل 7 نمایش رایزر دیاگرام ساختمان عمومی

نقشه خوانی و نقشه کشی پلان
نقشه نمونه 1:

در شکل شماره 8، سیستم حرارت مرکزی یک طبقه از ساختمان یک رستوران به روش برگشت مستقیم رسم شده و در شکل 9 لوله کشی حرارت مرکزی مربوط به همین ساختمان به صورت برگشت معکوس ترسیم شده است.

در هر اتاق مشخصات رادیاتور مربوطه نوشته شده است؛ به عنوان مثال {jatex options:inline}8\dfrac{15(200*500)}{l=675 v=\dfrac{1^{\prime\prime}}{2}}{/jatex}نشان دهنده این است که در این سالن ٨ عدد رادیاتور ١٥ پره مدل500*200 استفاده شده است که طول ١٥ پره mm ٦٧٥ می باشد و اتصال این شوفاژ به شبکه لوله کشی سیستم گرمایی با شیر نیم اینچی انجام شده است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 8

شکل 8 نقشه لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت مستقیم با مقیاس 100/1

 

جهت جریان آب در لوله های رفت و برگشت در روش برگشت مستقیم بر خلاف یکدیگر است. در این روش، قطر لوله های رفت و برگشت با هم برابر است و با دور شدن هرچه بیشتر از موتورخانه، قطر لوله ها کاهش می یابد. درحالیکه جهت جریان آب در لوله های رفت و برگشت در لوله کشی به روش برگشت معکوس، یکی است هرچه از موتورخانه دورتر شویم قطر لوله رفت کاهش و قطر لوله برگشت افزایش می یابد. قطر لوله رفت و برگشت اصلی برابر است.
آب گرم با لوله های 3 اینچی از پایین وارد طبقه شده و پس از انشعاب با لوله هایی به قطر 2 اینچ به طبقه بالا می رسد. این گزاره در عبارت زیر نمایان می شود: 

فرمول 2       

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 9

شکل 9 نقشه لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت معکوس با مقیاس 100/1

نقشه نمونه ٢:

در شکل 10 پلان زیرزمین، در شکل 11 پلان طبقه همکف و در شکل 12پلان طبقه اول ساختمانی با مقیاس 100/1 رسم شده و لوله کشی شبکه حرارت مرکزی روی آنها ترسیم شده است. موتورخانه این ساختمان در زیرزمین (که پارکینگ نیز می باشد) قرار دارد. آب سیستم گرمایی این ساختمان بوسیله یک رایزر تامین می شود که در زیرزمین به صورت{jatext options:inlline}R\dfrac{2^{\prime\prime},2^{\prime\prime}}{-}{/jatex}، در طبقه همکف به صورت{jatext options:inlline}R\dfrac{1\dfrac{1}{4}^{\prime\prime},1\dfrac{1}{4}^{\prime\prime}}{2^{\prime\prime},2^{\prime\prime}}{/jatex}، در طبقه اول به صورت{jatext options:inlline}R\dfrac{-,-}{1\dfrac{1}{4}^{\prime\prime},1\dfrac{1}{4}^{\prime\prime}}{/jatex} نمایش داده می شود.

این بدان معنی است که دو عدد لوله که قطر هر کدام 2 اینچ است از موتورخانه وارد طبقه همکف شده و بعد از گرفتن انشعاب با قطر 1.25 اینچ به سمت طبقه اول رفته و دیگر از آنجا بالاتر نمی روند. برای قطع و وصل آب گرم در هر طبقه دو عدد شیرفلکه در ورودی رایزر به طبقه وجود دارد.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 10

شکل 10 پلان زیرزمین با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 11

شکل 11 پلان طبقه همکف با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 12

شکل 12 پلان طبقه اول با مقیاس 100/1

نقشه نمونه ٣:

نقشه های شکل های شماره 13، 14 و 15 به ترتیب نشان دهنده پلان های طبقات همکف، اول و دوم یک ساختمان مسکونی است که نقشه شبکه لوله کشی حرارت مرکزی آن رسم شده است. در این ساختمان لوله های اصلی به شکل یک رایزر R از موتورخانه تا طبقات امتداد یافته و شیر قطع و وصل نیز در هر طبقه تعبیه شده است. مقیاس نقشه 100/1 است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 13

شکل 13 پلان طبقه همکف ساختمان تیپ 3 با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 14

شکل 14 پلان طبقه اول ساختمان تیپ 3 با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 15

شکل 15 پلان طبقه دوم ساختمان تیپ 3 با مقیاس 100/1

نقشه نمونه ٤:

شکل 16 پلان لوله کشی حرارت مرکزی طبقه همکف و شکل 17پلان لوله کشی رادیاتورهای تیپ طبقات اول، دوم و سوم یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. هر طبقه شامل سه واحد مسکونی و ساختمان جمعا دارای نه واحد مسکونی است. برای هر سه واحد روی هم در این ساختمان از یک رایزر استفاده شده است. در نهایت سه رایزر R1، R2 و R3 به موتورخانه می رسند. شیر فلکه قطع و وصل در ورودی هر واحد بر روی لوله های رفت و برگشت آب گرم نصب شده است. در شکل 18 نقشه رایزر دیاگرام ساختمان قابل مشاهده است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 16

شکل 16 پلان لوله کشی حرارت مرکزی طبقه همکف با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 17

شکل 17 پلان لوله کشی حرارت مرکزی طبقات تیپ با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری اول 18

شکل 18 نقشه رایزر دیاگرام

در ادامه، برای مشاهده نمونه های بیشتر نقشه لوله کشی شوفاژ دیواری و نقشه لوله کشی موتورخانه شوفاژ بر روی دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم (به زودی منتشر می شود) کلیک نمایید.

ارائه انواع خدمات لوله کشی شوفاژ و پکیج، در حیطه متخصصین لوله کشی ماست. کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران بخش فنی با حضور در محل، ضمن ارائه مشاوره تاسیساتی، لوله کشی شوفاژ و پکیج ساختمان شما را انجام دهند.

 

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود 0 # دلپسند 1398-07-10 10:17
باسلام
در منازل مسکونی دوبلکس ک با یک پکیج تغذیه میشه برای طبقه بالا باید جداگانه کلکتور در نظر گرفت؟یا اینکه ی کلکتور برا هر دو طبقه کفایت میکنه؟ممنون ک جواب میدین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سیامک نعمت پور 1398-07-11 15:00
سلام وقت بخیر
سلام یه کلکتور کافیست ولی باید در طبقه بالا نصب شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Hooshang Shakeri 1398-08-08 20:39
سیستم لوله کشی رادیاتور ساختمانی که بدون روشن کردن پمپ طبقات بالایی براحتی رادیاتور گرم میشود و در طبفات زیرین افت میکند چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Hadi 1398-09-15 20:44
شاید لوله ۲/۳ استفاده کرده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # حسام 1398-08-11 19:47
برچه اساسی بایدلوله کشی شیرهای رفت وبرگشت راانحام دهیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-15 20:31
سلام به شما کاربر گرامی منظور از اینکه بر چه اساسی باید باشه یعنی چی؟ منظورتون اینه که چرا باید اینکار رو کرد؟ بی زحمت واضح سوال کنید ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # abbas rezaei 1398-12-06 12:43
چرا در پکیج ما هنگام حالت زمستان شیلنگ ورودی آب سرد داغ می‌شود آیا نصاب اشتباه وصل کرده.. ممنون میشم جواب بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-12-06 16:39
سلام کاربر گرامی این مشکل در صورت بوجود آمدن خرابی شیر پیش میاد مطمئن شوید که شیر سالم باشد و یا شیر به طور کامل باز باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # آرین راژان 1399-02-25 02:39
باسلام ,شرمنده واسه یک واحد مسکونی که دارای دوعدد خواب در بالا با یک سرویس بهداشتی داره از چ سایز لوله برای لوله کشی پکیج استفاده کنیم بهتره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-02-29 02:29
سلام کاربر گرامی لوله کشی پکیج معمولا از سایز 32 استفاده میکنند و بعضی ها هم لوله 25 کار میگذارند دیگه کوچک ترین از 25 سایز استاندارد نمیباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد