Cart

نصب پمپ آب خانگی - سرکار خانم بردبار

مشخصات ساختمان: یک واحدی واقع در خیابان پیروزی ، خیابان شکوفه
کارفرما: سرکار خانم بردبار
کلیت پروژه: نصب پمپ آب خانگی داخل واحد ساختمان

جزئیات انجام شده: بدلیل مشکل کمبود فشار آب برای آب گرم مصرفی داخل واحد، روکار بودن لوله کشی آب سرد مصرفی واحد و صحبت های پی در پی با مالک ساختمان تصمیم به قرار دادن یک پمپ آب خانگی داخل آپارتمانی برای این واحد گرفته شد.
 بدلیل عدم مشخص بودن مکان ورودی آب واحد ساختمان، وجود فلکه ورودی در پشت بام و کمبود فشار آب گرم، پمپ مورد نظر در ورودی آبگرمکن نصب شده که باعث برطرف شدن مشکل فشار آب گرم این واحد ساختمانی گردید.
پمپ نصب شده از مدلهای داخل آپارتمانی و تولید شرکت Spico می باشد که دارای ویژگیهای زیر می باشد:
1- صدای بسیار کم
2- کم حجم بودن
3- قابل نصب بر روی زمین یا روی دیوار
4- اتومات بودن آن (با باز و بسته شدن شیر آب پمپ بطور خودکار قطع و وصل می شود.)
5- نیازی به گذاشتن منبع تحت فشار ندارد.

پنج شنبه, 06 خرداد 1395