آشنایی با علائم به کار رفته در نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان و توانایی خواندن آن، می تواند بسیار مفید باشد. شناخت اجزای سیستم لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان و بررسی مسیرهای ترسیم شده، اطلاعات خوبی از جزئیات تاسیسات بهداشتی ساختمان به دست می دهد.

در این مطلب، نقشه های متنوعی از شبکه های لوله کشی سرد و گرم آورده شده و در کنار آن شرح نقشه ها و شیوه خواندن آنها برای شما خوانندگان گرامی ارائه می شود.

لازم به ذکر است، در تهیه این مطلب، از محتوای کتاب نقشه کشی تاسیسات دوره دوم آموزش متوسطه فنی حرفه ای بخش صنعت، گروه مکانیک سال سوم استفاده شده است.

برای دانلود این نقشه ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

همچنین، برای دانلود نقشه های شوفاژ و سیستم فاضلاب به لینک های دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ( بزودی منتشر می شود) و دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان( بزودی منتشر می شود) مراجعه فرمایید.

نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان

برای آشنایی بیشتر با لوله کشی آب ساختمان، پیشنهاد می کنیم به مقاله لوله کشی آبمراجعه فرمایید.

نمادهای مربوط به لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه که در نقشه های تاسیساتی به کار می رود، در شکل زیر قابل مشاهده است:

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 1

شکل 1 نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه به کار رفته در نقشه لوله کشی

نماد لوله ها و فیتینگ ها و شیرهای به کار رفته در نقشه های تیپی که در ادامه آورده می شود، در جدول زیر قابل مشاهده است:

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 2

شکل 2 نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها

نقشه لوله کشی ساختمان

نقشه خوانی:

در شکل شماره 3، نقشه شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان یک طبقه شمالی نشان داده شده است. همانطور که در شکل آمده است، قسمت های اصلی پلان در نقشه های تاسیساتی کشیده شده و از درج جزییاتی مانند اندازه گذاری و نمایش درها که در نقشه های معماری است، خودداری می شود. آغاز توضیح شیوه نقشه خوانی آب مصرفی از کنتور است. کنتور در داخل ملک و نزدیک به در ورودی ساختمان واقع است. بعد از کنتور، شیر یک طرفه و شیر فلکه قرار دارد. لوله آب سرد به سمت داخل ساختمان ادامه یافته و برای وسایل بهداشتی مختلف از آن انشعاب گرفته شده است. بر اساس شکل شماره 3، انشعاب ها پس از کنتور به ترتیب موارد زیر را شامل می شود:

 • شیر برداشت حیاط
 • ماشین ظرفشویی آشپزخانه
 • سینک ظرفشویی آشپزخانه
 • آبگرمکن مخزنی
 • ماشین رختشویی آشپزخانه
 • یخچال آشپزخانه
 • حمام شامل روشویی، توالت فرنگی، دوش و شیر برداشت پاسیو
 • سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، مخزن شستشوی و کولر آبی

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 3

شکل 3 پلان لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی با مقیاس 100/1 برای ساختمان تیپ 1

نکته ها:

 • خط لوله برداشت آب حیاط تا کنار دیوار ادامه دارد.
 • برای یخچال های مجهز به آب سردکن و یخ ساز لوله تغذیه جداگانه ای لحاظ می شود.
 • انشعاب آب سرد به منظور آبیاری گلدان در پاسیو پیشبینی می شود.
 • برای تامین آب کولرهایی واقع در پشت بام، از انشعاب فلاش تانک توالت شرقی استفاده می شود. اما به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن امتداد لوله ای که به سمت پشت بام حرکت کرده در پلان، با نوشتن عبارت ((لوله آب کولر)) این مورد را مشخص می نمایند.

در شکل شماره 4 و 5، پلان یک ساختمان جنوبی چهار طبقه ارائه شده است. طبقه همکف پارکینگ و سه طبقه دیگر واحدهای مسکونی با تیپ مشابه هستند.

شکل 4 نقشه لوله کشی آب سرد همکف را نمایش می دهد. کنتور در جلوی در ساختمان واقع است و بعد از آن لوله کشی آب به طرف داخل ساختمان ادامه پیدا می کند. پس از کنتور، اولین انشعاب شیر برداشت شستشوی پارکینگ است و بعد از آن لوله تغذیه آب طبقات مسکونی مشاهده می شود. این لوله قائم را رایزر گفته و با حرف R در نقشه مشخص می شود. در انتهای مسیر، لوله آب حیاط قرار دارد.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 4

شکل 4 پلان لوله کشی آب سرد مصرفی طبقه همکف با مقیاس 100/1 برای ساختمان تیپ 2

در شکل 5 شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم تیپ طبقات ساختمان رسم شده است. آب سرد ورودی به هر طبقه در ابتدا به شیر اصلی قطع و وصل واحد مسکونی وارد شده و سپس انشعاب آن به وسایل و تجهیزات مختلف برقرار می شود. مطابق شکل، برای تامین آب گرم مصرفی از آب گرمکن دیواری استفاده به عمل آمده است. اندازه گذاری لوله های افقی در پلان صورت می گیرد، اما اندازه لوله های رایزر در بالا و پایین خط، در کنار حرف R درج می شود. امکان اندازه گذاری لوله های رایزر در این پلان وجود ندارد، زیرا به علت تشابه پلان های هر سه طبقه، از یک پلان استفاده شده است، فلذا برای تعیین قطر لوله های رایزر، به صورت جدا نقشه رایزر دیاگرام رسم می شود.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 5

شکل 5 پلان لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تیپ طبقات با مقیاس 100/1 برای ساختمان تیپ 2

رایزردیاگرام:

در شکل 6 رایزر دیاگرام مربوط به پلان شکل 4 نمایش داده شده است. هدف از ترسیم نقشه رایزر دیاگرام، نمایش تعداد انشعابات لوله کشی آب ساختمان، مشخص کردن تعداد رایزرها و اندازه گذاری آنها است.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 6

شکل 6 رایزر دیاگرام با تغذیه از پایین برای ساختمان تیپ 2

تغذیه آب ساختمان از بالا به پایین روش دیگری برای لوله کشی محسوب می شود. در این حالت، رایزر دیاگرام مطابق شکل 7 رسم می گردد.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 7

شکل 7 رایزر دیاگرام با تغذیه از بالا برای ساختمان تیپ 2

در صورت کافی نبودن فشار آب شهری برای تامین آب مصرفی ساختمان، از مخزن ذخیره آب می توان استفاده نمود. این مخزن ممکن است بر روی بام راه پله (خرپشته) ویا در پایین ساختمان قرار گیرد.

جانمایی مخزن ذخیره آب در طبقه همکف در شکل 8 نمایان است. همچنین، شکل 9 رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد و گرم را به هنگام استفاده از مخزن ذخیره آب نمایش می دهد.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 8

شکل 8 پلان لوله کشی آب سرد همکف مقیاس 100/1 برای ساختمان تیپ 2

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 9

شکل 9 رایزر دیاگرام شکل 11 با مخزن ذخیره از پایین

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 10

شکل 10 دتایل با مقیاس 50/1 نقشه جزئیات منبع ذخیره و پمپ تامین فشار آب

در شکل 11 جانمایی و استقرار مخزن ذخیره آب بر روی بام راه پله (خرپشته) و در شکل 12 رایزر دیاگرام مربوط به لوله کشی آب سرد و آب گرم همان ساختمان ارائه می شود. در شکل 13 جزئیات مربوط به لوله کشی مخزن ذخیره در پشت بام نمایان است.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 11

شکل 11 پلان لوله کشی و استقرار تجهیزات پشت بام با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 12

شکل 12 رایز دیاگرام با منبع ذخیره در بالا

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 13

شکل 13 دتایل با مقیاس 50/1 جزئیات لوله کشی مخزن ذخیره پشت بام

شکل های 14، 15، 16 و 17 به یک ساختمان 3 طبقه جنوبی اختصاص دارد. مطابق شکل 14، در طبقه همکف پارکینگ و موتورخانه واقع است. در ساختمان های مجهز به سیستم موتورخانه حرارت مرکزی، ابتدا لوله اصلی آب سرد وارد موتور خانه شده و سپس از آنجا به محل های مورد نیاز منشعب می شود. مسیر لوله کشی بین کنتور تا موتورخانه از کف آنجا عبور می کند، اما لوله کشی آب گرم مصرفی، برگشت آب گرم مصرفی و آب سرد از موتورخانه تا رایزرهای R1، R2، R3 و R4 از زیر سقف صورت می گیرد. رایزرهای R1 و R3 به منظور فراهم کردن آب حمام دو طبقه اول و رایزر R2 نیز برای تغذیه آب مورد نیاز آشپزخانه و سرویس بهداشتی طبقات بالا به کار می رود. رایزر R4 نیز به منظور هدایت لوله از زیر سقف پارکینگ تا کف و امتداد آن به طرف شیر حیاط تعبیه شده است.

برای تعیین سایز لوله های رایزر، قطر لوله در بالا یا پایین خط کنار عبارت   درج می شود. اگر امتداد لوله به سمت بالا باشد، قطر لوله را در بالای خط (به طور مثال ) می نویسند. اما در حالتی که لوله به سمت پایین منشعب شده باشد قطر لوله در قسمت پایین خط (به طور مثال ) نوشته می شود.
در رایزرR1 اولین عدد از سمت چپ که معادل 0.75 اینچ است، به اولین لوله از سمت چپ (آب سرد) مربوط است و خط تیره زیر خط رایزر بیانگر این است که این رایزر از زیر سقف به طرف پایین امتداد ندارد. در رایزر R2 اولین عدد از سمت راست که معادل 1.25 اینچ است، مربوط به به بالاترین لوله (آب سرد) است.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 14

شکل 14 پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه همکف با مقیاس 100/1

در شکل 15 پلان مربوط به لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه اول نشان داده شده است. لوله ورودی آب در رایزر R2 به طرف داخل آشپزخانه از کف طبقه انجام می شود، درصورتیکه در سرویس بهداشتی و حمام به دلیل نصب کردن سقف کاذب، لوله ورودی از رایزرهای R1 و R3 به داخل طبقه را می توان از داخل سقف کاذب عبور داد.

به دلیل عدم امکان مشخص کردن محل ورود لوله انشعابی از رایزر برای هر طبقه در کف یا سقف کاذب در پلان ، این عمل در نقشه رایزر دیاگرام انجام می شود.

با توجه به قرارگیری کولر این طبقه در تراس، باید نسبت به کشیدن یک انشعاب از انتهای مسیر لوله آب سرد توالت غربی به طرف تراس اقدام کرد.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 15

شکل 15 پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه اول با مقیاس 100/1

لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبقه دوم در شکل 16 ترسیم شده است. به دلیل قرارگیری کولرهای این طبقه در پشت بام، لوله آب سرد رایزرهای R1 و R3 به پشت بام ادامه پیدا می کند.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 16

شکل 16 پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه دوم با مقیاس 100/1

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 17

شکل 17رایزر دیاگرام لوله کشی آب گرم مصرفی، برگشت آب گرم مصرفی و آب سرد

نقشه لوله کشی آب ساختمان

در ادامه، نحوه انشعاب گیری بحث می شود. به عنوان حسن ختام این مطلب، چند نمونه نقشه لوله کشی آب سرد و گرم نیز آورده می شود.

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 18

شکل 18 نحوه انسعاب گیری

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 19

شکل 19 جزئیاتی از نحوه انشعاب از لوله اصلی در دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 20

شکل 20 نمونه نقشه ای از لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم گرمایش از کف

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 21

شکل 21 نمونه نقشه دیگری از لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم گرمایش از کف

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 22

شکل 22 پلان یک ساختمان

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 23

شکل 23نمونه نقشه ای از لوله کشی آب سرد و گرم و جزئیات سیستم گرمایش از کف آن

دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان 24

شکل 24 نمونه ای از پلان سیستم گرمایش از کف یک ساختمان

لازم به ذکر است، در تهیه این مطلب، از محتوای کتاب نقشه کشی تاسیسات دوره دوم آموزش متوسطه فنی حرفه ای بخش صنعت، گروه مکانیک سال سوم استفاده شده است.

برای آشنایی با لوله کشی آب ساختمان، مطالعه مقاله لوله کشی آب ساختمان را توصیه می کنیم.

 

ارائه انواع خدمات لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، تخصص تکنسین های لوله کشی ماست. کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، ضمن مشاوره تاسیساتی، لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان شما را انجام دهند.

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +1 # حامدعلایی 1397-09-21 02:26
سلام ،برای اطلاعات جامع،ودقیق که دادید متشکرم ،پاینده باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-09-21 07:16
سلام وقتتون بخیر جناب علایی
خوشحالیم که مطالب سایت مورد پسند شما همراهان عزیز قرارگرفته است
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Heranush 1398-02-21 00:57
بسیار مفید بود.متشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مجتبی اسمعیلی 1398-04-26 09:35
سلام وقتتون بخیر
خوشحالیم مطالب مورد پسند و کاربرد شما همراهان سایت قرار گرفته است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد