در حال حاضر استفاده از شوفاژ به عنوان منبع حرارتی برای گرم کردن محیط تقریبا در بسیاری از ساختمان ها وجود دارد. از آنجا که ممکن است بعد از مدتی استفاده از این وسیله، مشکلاتی در زمینه لوله های آب منتهی به شوفاژ رخ دهد، ما قصد داریم تا در این مقاله در مورد تعویض لوله کشی شوفاژ مطالبی را ارائه دهیم.