نظرات برخی از مشتریان

سیفون یکی از اصلی ترین مکانیزم های کاری توالت فرنگی را تشکیل می دهد و تنظیم آن از اهمیت بسیاری در عملکرد و سرویس دهی آن برخوردار است. در این مطلب، با اشکالات عمده سیفون ها و راهکارهای تنظیم آنها آشنا خواهیم شد.

 سیفون در سیستم تخلیه فاضلاب به کار می رود همواره حاوی مقداری آب است (که به آن اصطلاحا آب بند گفته می شود) که با فشار زیادی مواد زاید را به درون چاه انتقال می دهد و همیشه بعد از تخلیه آن ، مقداری آب در درون آن باقی می ماند.

 همچنین مطالبی در خصوص تعمیر شناور توالت فرنگی، تنظیم سطح آب توالت فرنگی و آموزش روش تنظیم سیفون توالت فرنگی در ادامه عنوان شده است.

 در مقاله طریقه نصب توالت فرنگی، شیوه نصب این دستگاه بهداشتی توضیح داده شده است.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 1

شکل 1تصویر شمنتیکی از داخل مخزن سیفون و اجزای آن

انواع سیفون ها

انواع مختلفی از سیفون توالت فرنگی و در شکل های مختلف در بازار یافت می شود. از انواع سیفون های کاربردی، می توان به سیفون های نوع P یا همان سیفون شترگلو و سیفون های نوع S اشاره کرد. علاوه بر این، سیفون هایی با عمق آب بندی متفاوت و سیفون راه بند هم در بازار موجود است.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 2

تعمیر شناور توالت فرنگی

شناور سیفون تنظیم سطح آب داخل سیفون را انجام می دهد و به نوعی دستور توقف پر شدن مخزن سیفون را صادر می کند. در برخی مواقع، به علت فرسودگی شناور یا اجزای متصل به آن، این نقش به درستی ایفا نمی شود. به این منظور، لازم است تعمیرات و تنظیماتی بر روی شناور سیفون توالت فرنگی و به خصوص شیر آن انجام شود.

تعمیر شیرهای شناور:

خرابی شیرهای شناور و تعمیرات متناظر آنها، مطابق زیر به چند دسته تقسیم می شود:

 • سوراخ شدگی گوی توخالی شناور و نفوذ آب به داخل آن، کنترل نشدن سطح آب و سرریز آب از مخزن را بدنبال دارد که بایستی بعد از قطع آب نسبت به تعویض گوی اقدام شود.
 •  شکسته شدن و جدا شدن بوشن دنده شده گوی شناور: یکی دیگر از علل عمده سرریز شدن آب از مخزن ها است که بایستی نسبت به اتصال بوشن به بدنه گوی توخالی اقدام کرد.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 3

شکل 3اجزای سیفون توالت فرنگی های روز بازار

 •  خرابی واشر لاستیکی آب بندی واقع در انتهای سوپاپ: به منظور تعویض این واشر، بعد از بستن شیر فلکه ورودی آب مخزن، با باز کردن شیر شناور از بدنه مخزن و پس از آن، خارج کردن پین از بدنه شیر سه راهه، اهرم و سوپاپ از شیر سه راهه جدا می شود و می توان واشر لاستیکی آب بندی را تعویض کرد. با تعویض کردن واشر، سوپاپ و اهرم را داخل شیر سه راهه و پین را در جای خود قرار می دهند و شیر شناور را به مخزن متصل می کنند. در نهایت، آزمایش شیر شناور از نظر عملکرد، پس از باز کردن شیر فلکه آب ورودی به مخزن صورت می گیرد.
 •  خورده شدن سطح نازل شیر سه راهه: این اتفاق، باعث عدم آب بندی شیر شناور شده و درنهایت سرریز شدن آب از مخزن را موجب می شود. در این صورت، بایستی شیر شناور را تعویض کرد.
 • گرفتگی مجرای شیر شناور و عدم امکان ورود آب به مخزن: با مشاهده این مورد، بعد از بستن شیر فلکه آب ورودی به مخزن، باز کردن شیر شناور از مخزن و خارج نمودن پین و سوپاپ از شیر سه راهه، به وسیله یک سوزن مناسب نسبت به باز کردن روزنه اقدام می شود.

تنظیم سطح آب توالت فرنگی

مشکل: فرنگي در هنگام تخليه به مشکل می خورد يا اینکه جريان آب بعد از مدتی متوقف نمي شود؟

پاسخ: این مشکل از این ناشی می شود که شناور پایین تر از سطح مورد نیاز قرار گرفته است. برای حل این عیب، اقدام به چرخاندن پیچ شناور بکنید تا سطح آب در نزیکی لبه لوله سرریز آب قرار گیرد و مجددا پیچ شناور را محکم کنید. در شرایط عادی، سطح آب بایستی از لوله سرریز آب پایین تر قرار گیرد.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 4

شکل 4 تنظیم سیفون توالت فرنگی توسط تکنسین

در صورت احساس بوی نامطبوع فاضلاب در درون منزل، علت عمده ی آن را می توان در کم بودن آب موجود در سیفون یا نصب نادرست توالت فرنگی جست.

 

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 5

شکل 5 بخشی از نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی را در تصویر ملاحظه می کنید

بررسی علل عمده تنظیم نبودن سیفون ها

در ادامه به برخی دلایلی که منجر به عدم کارکرد مناسب سیفون توالت فرنگی می شود، می پردازیم:

 • یکی از دلایل عمده کار نکردنسیفون توالت فرنگی، آب بندی ناقص آن است. در صورت عدم آب بندی اصولی و استاندارد، شاهد تخلیه مدام آب مخزن خواهیم بود.
 • تنظیم نبودن شدت جریان آب ورودی فلوتر (که عامل شایع خرابی و نشت آب از آن محسوب می شود) و همچنین گیر کردن اهرم قطع کن شناور فلوتر به علت جرم گرفتگی، یکی دیگر از اشکالاتی است که عملکرد نامناسب سیفون را به دنبال دارد.
 • عملکرد نامناسب دریچه تخلیه آبو به موقع بسته نشدن آن و عدم کارکرد صحیح و استاندارد پمپ تخلیه، باعث می شود که سیفون توالت فرنگی عملکرد درستی نداشته باشد.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 6

شکل 6 تصویر شماتیکی از یک توالت فرنگی

 • از آنجاییکه، حجم مخزن نگهداری آب در تخلیه صحیح بار از کاسه توالت فرنگی نقش زیادی دارد، استفاده از توالت فرنگی هایی با حجم ذخیره سازی کم آب در مخزن، باعث بروز مشکلاتی در سیفون توالت فرنگی می شود.
 • عدم تنظیم پیچ ها و یا زنجیر مکانیزم تخلیه هم به نوبه خود می تواند یکی از دلایل خرابی سیفون تلقی شود.
 • تخلیه نشدن آب به علت ایراد پیچ ها، گیر کردن بدنه ی اهرم در تانک و بلند بودن طول زنجیر سبب بروز اشکال در سیستم توالت فرنگی می شود.
 • عدم تخلیه سریع آب موجود در توالت، می تواند ناشی از وجود اشکال در شترگلو باشد. توجه شود که این مشکل با بستن زانویی اضافه در شترگلو و یا نبود ونت خشک به وجود می آید.

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 7

شکل 7تصویر شماتیکی از سیفون و توالت فرنگی در هنگام کار کردن

مشکل: توالت فرنگي سيفون نمي كند؟

پاسخ: حالت های مختلفی ممکن است این وضعیت را بوجود آورد:

 •  دریچه دوزمانه در حالت بسته قرار نگرفته است.
 •  شیلنگ سرریز در توالت فرنگی های واترجت در محل خود قرار نگرفته است (به عبارتی بایستی، شیلنگ سرریز آب در داخل لوله سرریز آب باشد).
 •  ورودی دور شور فرنگی به خروجی آن متصل نشده است.
 •  شناور فرنگی با دیواره مخزن آن برخورد دارد، در حالیکه باید بتواند آزادانه حرکت کند.

آموزش نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی

نحوه تنظیم سیفون توالت فرنگی 8

شکل 8 تکنسین تاسیسات بهداشتی در حال تنظیم سیفون توالت فرنگی

تنظیم سیفون ها به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها، از چند جهت قابل انجام است:

 • آب بندی سیفون
 • تنظیم شدت جریان آب ورودی فلوتر
 • جانمایی مناسب اهرم قطع کن شناور فلوتر و اطمینان از عدم برخورد آن به سایر اجزا
 • آماده سازی پمپ تخلیه
 • تنظیم پیچ ها و زنجیر مکانیزم تخلیه
 • تنظیم پیچ شناور و جلوگیری از قرار گرفتن شناور پایین تر از سطح مورد نیاز
 • قرار دادن دریچه دو زمانه در حالت بسته
 • قرار دادن شیلنگ سرریز آب در داخل لوله سرریز آب
 • اتصال ورودی دور شور فرنگی به خروجی آن

با انجام اقدامات فوق، می توان سیفون توالت فرنگی را تنظیم کرد و تا حد زیادی از عملکرد درست آن مطمئن بود.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه شما عزیزان را به مطالعه مقالات عیب یابی فلاش تانک و لوله کشی فاضلاب ساختمان دعوت می کنیم.

نگران نصب، تعمیر و عیب یابی و یا تنظیم سیفون توالت فرنگی خود نباشید! کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، خدمات لازم برای تعمیر سیفون، شناور و تنظیم سطح آب توالت فرنگی را انجام دهند.

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +4 # امیری 1397-03-01 23:29
متوجه نشدم. سیفون توالت فرنگی کجاست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1397-03-02 22:25
توالت فرنگی در داخل خود سیفون دارد که قابل دیدن نیست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +9 # خیام 1397-03-03 22:57
سلام
پمپ خانه ما مرتب کار می کند و به نظر می رسد مربوط به توالت فرنگی باشد. مشکل از سیفون است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +11 # اسماعیلی 1397-03-04 23:24
سلام
خیر. شناور اگر تنطیم نباشد آب در داخل توالت مرتبا هدر می رود و پمپ مرتب کار می کند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # منصوری 1397-03-04 23:48
توالت فرنگی ما گرفته است. چطوری بازش کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1397-03-05 22:57
اگر گرفتگی از سیفون است بهتر است توالت را باز کنید و سیفون را به خوبی شستشو دهید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # احمدی 1397-03-12 14:06
سلام
زنجیر سیفون توالت فرنگی پلاستیکی و از بین رفته از کجا میتونم زنجیر تهیه کتم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-04-01 14:13
سلام وقت بخیر
شما می توانید از فروشگاه های همکار ما که آدرس آنها در منوی ارتباط با ما و زیر منوی فروشگاه های همکار قرار دارد این محصول و سایر محصولات مورد نیاز خود را تهیه نمایید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # محمدمهدی 1397-04-20 03:00
سلام.شناورتوالت فرنگی آب روقطع نمیکنه چکارباید کرد؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-06-22 10:01
سلام وقت شما بخیر
پیچ شناور را برعکس عقربه اندکی بچرخانید تا آب قطع شود .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # دبيري 1397-05-19 15:12
سلام
وقتي شناور به حداكثر ارتفاع ميرسد حتي به صورت دستي باز هم جريان اب متوفق نميشود، علت چيستء؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-04-07 01:27
سلام احتمالا واشر اب بندیش در اومده و دفرمه شده کلا تعویضش کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مهرنیا 1397-05-23 17:20
سلام، ما در حمام فضا برای توالت فرنگی داریم ولی خروجی فاضلاب مخصوص ان را نداریم ، ایا میشه توالت فرنگی نصب کرد و.خروجی فاضلابش رو به چاه حموم فرستاد؟ ایا سقف حمام طبقه پایین باید شکافته بشه؟ ایا بوی بد توالت از چاه حموم بیرون نمیاد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # عبدالله 1398-02-30 01:11
سلام وقت بخیر
به هیچ عنوان نمیشه لوله حمام نمره شیش و لوله فرنگی بایید ده و پانزده به بالا باشه
در یه صورت میشه نصب کرد که فقد ادار یا دسشویی خالی انجام بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # رضا 1397-05-29 19:23
با سلام و خسته نباشيد
توالت فرنگي ما هر چند دقيقه يكبار صداي تخليه آب ميده البته هيچ آبي تخليه نميكنه ولي بدون اينكه كسي دست بهش بزنه خود بخود صدايي مثل تخليه ميده ضمنا" عملكردش در زمان نياز مشكلي نداره. لطفا" راهنمايي كنيد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # رضا پیری 1398-04-16 15:33
سلام وقت بخیر
صدا از طبقات بالا میاد چون لوله ها یکی هستن فکر میکنید از فرنگی شماست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # یوسف رشیدی 1397-06-03 10:10
سلام نحوه تنظیم فلوتر اسانسوری توالت فرهنگی به چه شکلی میباشد لطفا در مورد مکانیزم عملکرد پمپ تخلیه توالت فرهنگی برام توضیح بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-17 03:48
سلام خدمت کاربر گرامی شما برای تنظیم کردن فلوتر توالت فرنگی وقتی کنار فلوتر را نگاه کنید یک پیچ مشاهده میکنید با سفت کردن آن پیچ سطح آب رو زیاد میکنید در مخزن و با باز کردن آن پیچ سطح آب رو کمتر میکنید این پیچ یک پیچ پلاستیکی از جنس خود فلوتر میباشد و معمولا در سمت راست فلوترها قرار داد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # میرزایی 1397-06-06 16:34
با سلام،
توالت فرنگی دو زمانه نو را تازه نصب کردم . ولی شوتینگ آن خوب کار نمی کند ، علت چیست و آیا قابل تعمیر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # اسماعیلی 1397-07-02 08:55
سلام وقت شما بخیر
به احتمال زیاد چرخیده و از جای معمول خود منحرف شده است.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علیرضا حکمت 1397-07-01 09:48
سلام خسته نباشید توالت فرنگی ما دیواری است واب بطور مداوم از سیفون دیواری ان داخل ان میریزه برا تعمیر باید دیوار خراب بشه؟دست داخل سیفون نمیره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # اسماعیلی 1397-07-01 14:07
سلام وقت بخیر و سلامت باشید
معمولا محفظه ای دارد که این محفظه توسط پیچهای پلاستکی باز میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # رادمهر 1397-07-02 00:21
سلام سیفون توالت فرنگی ما کار نمیکنه یعنی اینکه اب ذخیره نمیشه میتونم خودم تعمیر کنم یا نیاز به تعمیرکار هست....و چطوری تعمیرش کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # اسماعیلی 1397-07-04 08:28
سلام وقت شما بخیر
امکان دارد از واشر کف باشد که آب بند نمیکند. بررسی کنید.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # حسن 1397-07-09 09:10
سلام، بعد از کشیدن سیفون توالت فرنگی در ابتدا فضولات رفته ولی دوباره هنگام برگشت آب کمی از فضولات برمیگردد، ممنون اگه راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-09 19:11
سلام وقت شما بخیر
به احتمال زیاد داخل سیفون فرنگی گرفتگی دارد. باید فرنگی را باز کنید و داخل سیفون را تمیز کنید و از باز بودن لوله فاضلاب هم مطمئن شوید.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # سيد حسن 1397-07-21 11:40
پس از زدن دكمه سيفون مخزن توالت پر ميشه ولي اب به ارامي تخليه ميشه البته اين اتفاق هميشگي نيست و گهگاهي اتفاق ميوفته مشكل چيه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-24 09:03
سلام وقت شما بخیر
با پیچ خودکار سیفون تخلیه باید تنظیم بشود. اگر نخی یا زنجیری باشد بایدکوتاه بسته بشود واگر به صورت دکمه ای باشد با ضامن بغل تنظیم میشود. گاهی دریچه سیفون خلاصی پیدا می کند بر عکس عقربه ساعت کمی بچرخانید.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # حسن 1397-07-22 20:00
سلام پس از سیفون کشیدن و تخلیه اب زیادی در کاسه میماند لطفا راهنمایی فرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-24 10:10
سلام وقت شما بخیر
احتمالا فاضلاب ونت ندارد یا از پشت بام لوله ی آن بسته شده است.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # ميلاد 1397-08-02 09:57
سلام
علت خيس شدن مداوم دور توالت فرنگي چي هست؟
چون حتي وقتي استفاده نميشه هم دورش خيسه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # اسماعیلی 1397-08-03 08:16
سلام وقت شما بخیر
اگر خیس بودن از زیر باشد امکان اتصال نادرست به کف وجود دارد که احتمالا کاسه ترک داشته باشد.
موفق باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +5 # امین 1397-09-30 11:09
سلام خداقوت
توالت فرنگی ما در هنگام تخلیه سیفون کاملا آب داخل کاسه تخلیه نمیشود و از هر ۵ بار تخلیه ۱ بار فقط آب به طور کامل تخلیه میشود در ضمن آب داخل مخزن کاملا تخلیه میشود و یک بار هم خودم فنر زدم که شاید راه آب باز شود که راه باز بود و ایراد برطرف نشد لطفا راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # Omid hadadi 1397-10-07 17:14
سلام امکان داره پمپ برگشت مشکل داشته باشه ویایکی ازخطها مسدودباشه ویامبدل رسوب داشته باشه بایدچک بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # سارا 1397-10-06 17:07
با عرض سلام
توالت فرنگى ما از نوعيست كه پيچ بزرگى روى ان قرار دارد و با بالا كشيدن ان، اب تخليه ميشود. در حال حاضر هر چه پيچ را بالا ميكشيم ابى تخليه نميشود. مشكل از كجاست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-10-09 13:10
سلام این میله بوسیله یک نخ ویازنجیرریزبه سوپاپ تخلیه متصل هست احتمال داردنخ پاره شده باشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +6 # پریسا اردلان 1397-10-23 15:53
وقتی دکمه تخلیه اب رو میزنیم ابتدا اب کثیف به خوبی خارج میشه ولی در ادامه باز آب کثیف برمیگرده تو فرنگی باید چندین بار سیفون رو بزنیم تا آب داخل فرنگی تمیز بشه خیلی اذیت میکنه. علتش چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عبدالله 1398-02-30 00:57
سلام وقت بخیر
اول ..بایید راه فاضلاب کلملا باز باشه
دوم داخل منبع توالت فرنگی که شیر پورکن هست یه شیلنگ سفید باریک هست که اون شلنگو بایید بزاریید داخل لوله تا در هنگام پور شدن اب اون شلنگ اب اضافیرو بفرسته داخل فرنگی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # بيژن 1397-11-21 03:44
سلام قسمت انحناي جلوي توالت فرنگي كمي خيس است، ،منظورم در قسمت اتصال به كف مي باشد، وقتي سيفون ميزنيم خيسي بيشتر ميشه،فقط قسمت جلوي توالت فرنگي، مشكل دقيقا چيه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-02-28 17:11
احتمالا بوگیر نصب نکردید
اگرم نصب شده خوب نصب نشده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # آرش 1397-12-03 12:56
سلام و خسته نباشید
مدتی است که دریچه خروج آب به توالت فرنگی که به زنجیر وصل شده است بالا و پایین میرود ولی بسته نمی شود تا سیفون پرشود و آب را نگه نمی دارد و هنگامی که با دست آنرا فشار می دهم دریچه بسته می شود لطفا راهنمایی فرمائید. متشکرم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا پیری 1398-02-30 14:44
سلام اینا مدل قدیمی هستن
کم پیدا میشن تو بازار
بگردید همون قطعه که گفتید رو کامل پیدا کنید
نصبش کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1398-02-28 09:17
سلام توالت فرنگی من مروارید کلاسیک و از نوع گردابی یک زمانه تخلیه و فلوتر میباشد، سوالم اینه با وجود اینکه توالت چیزی داخلش گیر نکرده چرا تخلیه خیلی به کندی صورت میگیره؟ شاید از هر ۱۰ باری که سیفون میکنه یکبار خوب مکش میکنه و تخلیه میکنه بقیه اوقات خیلی اذیت میکنه، یه نکته اینکه در زمان تعمیرات منزل کاشی کار سوراخ خروجی توالت رو با سنگ گشاد کرد امکانش هست به خاطر این باشه؟ اگر مشکل داره پس چرا گه گداری مکش خوب داره؟!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # رضا پیری 1398-02-28 17:05
شما زیر فرنگیتون سیفون دارید به این خاطر اب به سختی رد میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1398-02-29 06:04
ممنون از پاسختون یعنی باید زیر توالت رو بکنم و سیفونی اگر هست بردارم درست میشه؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # عبدالله 1398-02-30 01:05
سلام وقت بخیر
دقیقا اگر توالت ایرانی داشته و برداشتین و فرنگی گذاشتین صد در صد بایید سیفونو بر داریید
یه مورد دیگه هم هست که بعضی جاها دیدم که لوله که کار کردن باریک بوده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1398-02-31 07:01
سلام ممنون از توجهتون، این توالت رو خودم تو حمام اضافه کردم نگاه کردم سیفون نداره ولی زمان لوله کشی چون کف حمام خیلی بالا میومد لوله یه سایز کوچیکتر گرفتن که گفتن مشکلی ایجاد نمیکنه، ممکنه علت دیگه ای باشه یا همینه که شما فرمودین؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # رضا پیری 1398-04-25 16:20
سلام وقت بخیر
اگه ونت نداشته باشه هم مشکل ایجاد میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # امیر 1398-06-29 23:17
سلام من یه توالت فرنگی گرفتم حین نصب ، چکش کردم مشکلی نداشت دوباره بلندش کردم که دقیق سرجاش تنظیم شه یه خورده مجکم زدمش زمین ، بعد اون دیگه آب وارد مخزن نمیشه !! علتش از چی میتونه باشه ؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # سیامک نعمت پور 1398-07-02 17:04
سلام شناور داخل فلاش تانک گیر کرده یا از جاش خارج شده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # پیسروک 1398-07-23 22:53
سلام.توالت فرنگی ایساتیس یه دکمه قرمزکوچیک زیر دکمه ی دوزمانه ی تخلیه دارهداره که از حالت شماره 1تا 5 میشه تنظیمش کرد.دکمه برا چیه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سیامک نعمت پور 1398-07-29 03:19
سلام وقت بخیر
برای نتنظیم ارتفاع شناور است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین 1398-08-11 22:53
سلام بعد از اینکه گرفتگی لوله فاضلاب رو با چننه باز کردم.اب داخل کاسه نمیمونه و کم کم خالی میشه تا خشک بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +8 # اردبیلیAlijeddi 1398-09-16 01:56
سلام اگرمنظورتون توالت فرنگی فیوترخراب شده.خوب توضیح بدین جواب بدم سوالی بود درخدمتم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مرادی 1398-08-13 12:35
سلام، من شیر اصلی توالت فرنگی رو می بندم باز هم آب داخل منبع توالت فرنگی جریان داره نمی دونم شیر اصلی خرابه یا علتی دیگه ای داره ؟ ممنون میشم از پاسختون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-16 19:24
سلام کاربر گرامی شیر پیسوار توالت فرنگی یعنی شیری که به شلنگ توالت فرنگی وصل شده است خراب است شیری که به سینه دیوار وصل میباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میثم اسماعیل بیگی 1398-08-15 15:07
وقتی سیفون کشیده میشه تخلیه به درستی انجام‌میشه ولی بعد از اینکه آب کامل تخلیه شده به جای اینکه آب تمیز جایگزین بشه آب کثیف میاد تو کاسه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-16 17:58
سلام خدمت کاربر گرامی منظور شما این است که آب تمیز داخل مخزن فلاش تانک هستش ولی وقتی دکمه تخلیه رو میزنید آب کثیف از سوراخ های کاسه توالت بیرون میادش برای راه حل اینکار اول آب داخل فلاش تانک رو خالی کنید و 3تا مایع جرمگیر مارک من رو داخل فلاش تانک بریزید و بگذارید بقیه مخزن با آب پر شود وقتی آب پر شدش به آرامی آب را تخلیه کنید تا جرم های داخل کاسه توالت و سوراخ های کاسه تمیز شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # نعمت 1398-08-16 21:21
با سلام
سیفون توالت فرنگی من قدرت تخلیه ندارد و راه حلی اگر دارید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-09-14 22:18
سلام کاربر گرامی و عزیز اگر این مشکل از روز اول که توالت فرنگی رو وصل کردید بود مشکل از سوراخ تخلیه کاسه توالت فرنگی میباشد ولی اگر این مشکل به مرور زمان پیش اومده باید سوراخ کاسه رو با جرمگیر شستشو دهید قبل از اینکه اینکارها رو انجا دهید واشر آب بند ودرپوش پلاستیکی که کف مخزن توالت فرنگی قرار دارد رو چک کنید که به خوبی دریچه آن کامل باز شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Samira 1398-08-22 16:07
سلام ضمن عرض خسته نباشید توالت فرنگی ما مروارید مدل الگانس هستش الان چند وقتیه که وقتی دکمه شو میزنم اصلا صدایی نمی‌ده وابی وارد اون نمیشه چجوری درستش کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میلاد 1398-09-13 20:03
درب فرنگی رو بردارین اگه زنجیری بود ک زنجیر قطع شد یا اگه دکمه ای بود مکانیزش بایس تعویض بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # خطیبی 1398-09-07 07:36
سلام ، شناور بدرستی عمل می کند ولی دائما آب به داخل کاسه اش می آید و شیر پرکنی باز می ماند آیا از عدم آکبندی لاستیکهای انتهایی هست ؟ از این لاستیکها کجا میشه تهیه کرد متشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میلاد 1398-09-11 21:17
سلام وقت بخیر بله میتونه از واشر تخلیه باشه یا از سریز لوله تخلیه باشه ..واشره تخلیه داخل بازار یا تهران ویلا پیدا میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رسول‌زاده 1398-10-05 14:43
سلام توالت فرنگی ما مدل sk leader هست فلشش از کنار هست. هیچ جایی برای باز شدن مخزن نداره می‌خوام داخل مخزن آبش قرص ضد عفونی کننده بریزم از کجا باید واردش شم؟!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میلاد 1398-10-05 22:46
سلام این مدل فرنگی باز نمیشه مخزنش همون داخل بایس شلنگ بگیرین داخلش یا قرص های ضد عفونی مخصوص فرنگی استفاد کنید ک رنگی هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # نیما منوچهری 1398-10-18 11:13
با سلام
ارتفاع سطح آب داخل سیفون در کاسه توالت فرنگی را چگونه میشه تنظیم کرد ؟ سطح آب بعد از استفاده در کاسه توالت فرنگی ما قبلا بیشتر بود ولی الان خیلی کم شده و نسبت به قبل تقریبا یک سوم شده است اما مخزن آب پشت سر کاملا پرو همه چیز خوب کار میکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-10-18 14:09
سلام کاربر گرامی
وول از همه باید مطمئن شوید که راه خروجی سیفون توالت فرنگی باز باشد زیرا وقتی دکمه تخلیه آب را فشار میدهید آب داخل کاسه توالت فرنگی پس از مکش به طور خودکار تنظیم میشود احتمال زیاد مسیر خروجی فاضلاب دچار مشکل شده است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1398-10-23 18:27
با سلام
توالت فرنگی ما با آب رو در داخل خود کاسه توالت نگه نمیداره و وقتی سیفون رو میکشیم اول اب داخل خود کاسه توالت هست اما کم کم خالی میشه و نبود اب در خود کاسه توالت فرنگی باعث ایجاد بوی بد میشه قبلا هم این مشکل بود خود به خود درست شد الان دوباره با این مشکل روبرو شدم میشه راهنمایی بفرمایید مشکل چیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +4 # اردبیلیAlijeddi 1398-10-24 00:46
باسلام کاربر گرامی فیوتر شما قدیمی شناوری یا جدیدمغناطیسی.. اگر شناوری باشه یک طناب داره همون زنجیر پلاستیکی که لاستیک واورینگ این نوع فیوترها بعد ازمدتی خاصیت خود رو ازدست میدن وخراب میشن وآب ونگه نمیداره ووقتی از لاستیک های شناورخراب شده باشه این موقع آب از مخزن فرنگی بیرون میزنه. ولی تو فیوتر جدید که مغناطیسی میگیم یونیراین فیوترها کاملا دیگه شناور توپی ندارن اینام یک نوع لاستیک داره که یک سوراخ کوچک هم داره خراب شد نگه نمیداره یک پیشنهاد بدم شماباسایت ماتماس گرفته ویک متخصص برای حل مشکل خود بخوایید که فیوترتعویض شه بازم سوالی بود درخدمت هستیم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رسول 1398-11-05 13:54
سلام داخل کاسه فرنگی آب خیلی کمه و اکثر اوقات بوی فاضلاب از داخل کاسه میاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-05 15:57
سلام‌کاربر گرامی علت بو به خاطر اینه که آب داخل کاسه کم میباشد و کارائی آب داخل کاسه دقیقا به خاطر همینه که بوی بد رو بگیره و اگر سطح آب کم باشه و تنظیم نباشه این مشکل پیش میادش برای رفع مشکل از تراز بودن سنگ توالت مطمئن باشید و اینکه سیفون توالت مشکل نداشته باشد و همچنین از فشار ورودی آب مطمئن باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # میلاد 1398-11-27 22:18
سلام میدونم فلاش تانک توالت فرنگیمون خرابه چون آب رو قطع نمیکنه ولی ابدا امکان تعویضش نست چون محل قرارگیری سرویس فرنگی این اجازه رو نمیده چجوری میتونم تعمیرش کنم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1398-11-28 08:05
سلام کاربر گرامی نیازی نیست کل فلاش تانک تعویض شود شما میتونید همون قطعه خراب رو تعویض کنید اگر ایراد از پمپ یا فلوتر یا واشر باشد میتونید فقط همون قطعه را باز کنید و خریداری کنید تا تعویض شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد 1398-12-11 22:47
سلام سطح اب داخل كاسه توالت فرنگي را چطوري تنظيم كنيم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1398-12-12 19:11
دوست عزیز سلام معمولا یک میله دارند که قسمتی از ان مارپیچ است با شل و سفت کردن ان سطح اب بالا و پایبن میشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ..... 1398-12-23 02:56
سلام . سرویس فرنگیمون چند وقته تخلیه نمیشه و سیفونش پر آب نمیشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Mehdi 1398-12-23 12:42
سلام وقت بخیر
ابتدا باز بودن شیر آب ورودی چک شود و در مرحله بعدی باید درب روی توالت باز شود و گرفتگی مسیر باز شود احتمالا صافی ورودی گرفتگی دارد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # پیمان 1399-01-03 12:02
سلام وقت بخیر علت کم بودن سطح آب داخل کاسه توالت چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-01-03 19:40
سلام کاربر گرامی این سطح آب با پمپی که داخل سیفون توالت فرنگی میباشد قابل تنظیم میباشد سطح آب باید دقیقا تا بالای سوراخ کاسه باشد چند سانت بالاتر از سوراخ باشد استاندارد میباشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن