Cart

تعمیر پکیج در پیروزی - خانم توکل نیا

نوع ساختمان : مسکونی

مکان ساختمان : خ پیروزی. خ شکوفه

مالک ساختمان (کارفرما) : خانم توکل نیا

کلیت پروژه: تعمیر پکیج

شرح درخواست :

خراب شدن سیستم گرمایش و آب گرم مصرفی پکیج رادیاتور خانگی

شرح اقدامات انجام شده:

با تماس سرکار خانم توکل نیا و مراجعه به منزل ایشان مشخص شد که سیستم گرمایش و آب گرم مصرفی هر دو بصورت هم زمان غیر فعال شده و کار نمی کنند.

با اولین مشاهدات متوجه شدیم که چراغ های ارور 40 و 70 پکیج هم روشن شده است که این نشان دهنده چندین عامل خرابی می تواند در سیستم باشد که باید با بررسی دقیق تر مشخص می شد.

از آنجا که هر دو سیستم بصورت هم زمان از کار افتاده بود اولین اقدام بررسی خروجی و دودکش پیکج بود. پس از بررسی این موضوع متوجه شدیم که دودکش بصورت طبیعی کار خود را انجام می دهد و فن سالم است .

دومین کار بررسی NTC پکیج بود. زیرا سیستم گرمایش هر دو دچار مشکل شده بود و دودکش سالم بود در نتیجه اقدام بعدی مشخص کردن سلامت سنسورNTC بود.

ابتدا با استفاده از یک NTC سالم سیستم راه اندازی شد و پس از مدتی کار کردن اطمینان پیدا کردیم که مشکل بدون تردید مربوط به NTC است. زیرا سنسور NTC رسوب گرفته بود و رسوب این سنسور عموما باعث می شود که دچار خطا شود.

سنسورهای NTC در مدار پکیج به منظور تعیین دما و ارائه اطلاعات به برد پکیج کاربرد دارند و اگر خراب شوند و یا رسوب زیاد بگیرند عملا اطلاعاتی را به برد ارائه نمی کنند و سیستم از کار می افتد . لذا یکی از عمده ترین دلایلی که می تواند باعث از کار افتادن پکیج در مدار گرمایش و آب گرم مصرفی باشد سنسور NTC است.

با تعویض سنسور NTC که یک قطعه تعویضی است نهایتا مشکل حل شد.

شنبه, 18 فروردين 1397